สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมาคมปันจักสีลัตจัดอบรมผู้ตัดสินระดับชาติชั้นกลาง คลาส 2

    สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีบัตระดับชาติชั้นกลาง คลาส 2 โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ที่ห้องประชุมภูเก็ต ชั้น 3 โรงแรมแอนดา กรุงเทพฯ

    โดยการอบรมครั้งนี้มี อาจารย์นักรบ ทองแดง ประธานเทคนิคและประธานผู้ตัดสินสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน ใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 7 วัน โดยมีผู้ที่สอบผ่านการอบรม 24 คน โดยครั้งนี้เป็นการอบรมในระดับมาตรฐานของโลก

อาจารย์นักรบ ทองแดง ประธานเทคนิคและประธานผู้ตัดสินสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมผู้ตัดสินจากทั่วประเทศเป็นจำนวน 50 คน แต่ผู้ผ่านการอบรมไม่ถึงครึ่งเนื่องจากการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในระดับมาตรฐานของโลก ที่ถือว่ายากมากสำหรับผู้เข้าอบรมเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมถือว่ายอดเยี่ยม และจะเป็นบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตข้างหน้าต่อไป

Political News