สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

"รองอธิการบดี มจร"เข้าแสดงมุทิตา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีคนใหม่

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้นำพระสงฆ์และฆราวาสที่เป็นศิษย์เก่า มจร พธ.บ. รุ่น 36 เข้าแสดงมุทิตาต่อนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี (พศจ.) คนใหม่ เพื่อให้กำลังใจในการรับหน้าที่ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานส่งเสริมงานคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากนายสาโรจน์เป็นศิษย์เก่า มจร (พธ.บ. รุ่น 36)  ทั้งนี้พระเมธีธรรมาจารย์ได้กล่าวอวยพรเป็นภาษาไทยและภาษาบาลี

ขณะที่ นายสาโรจน์ กล่าวว่า แนวทางการทำงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนั้น เป็นงานส่งเสริมงานคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเป็นหลัก นอกจากนี้จะพัฒนาพื้นที่วัดร่างที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ

Political News