สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

"รู้จัก Wallet เลือกใช้ยังไงดี"

โดย JIBEX

ในโลกการเงินยุค “ดิจิตอล” ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการซื้อขาย จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ปัจจุบันหลายคนคงคุ้นเคยกับ “Wallet” หรือ กระเป๋าเงินออนไลน์ กันแล้ว แถมบางคนก็ใช้บริการกันอยู่ด้วย แต่อาจยังไม่ได้ทำความรู้จักอย่ างลึกซึ้งว่าคืออะไร มีหน้าที่บทบาทสำคัญอย่างไร วันนี้เลยอยากชักชวนมาเพิ่มเติ มความรู้เกี่ยวกับเจ้า “Wallet” กันอีกสักหน่อย โดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่ องของการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล หรือ คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)  

Wallet เปรียบเสมือนกระเป๋าเงิ นของเราอีกหนึ่งใบ ที่ทำหน้าที่เก็บเงินดิจิตอลต่ างๆ ของเรา รวมไปถึงรับโอนเงิน หรือโอนเงินให้ผู้อื่นได้อีกด้ วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทำธุ รกรรมบนโลกออนไลน์เท่านั้น ที่จะทำให้คุณสะดวกสบาย ไม่ต้องพกกระเป๋าเงินอีกต่อไป

ใน Wallet จะประกอบไปด้วย

Public key หรือ Wallet address ที่ใครๆ ก็สามารถเห็นได้ เปรียบเสมือนเลขสมุดบัญชีของเรา

Private key หรือ รหัสผ่านในการทำธุรกรรมต่างๆ เป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเงินดิ จิตอลของเรา ซึ่งเป็นรหัสส่วนตัวที่เรารู้ เพียงคนเดียว

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Wallet อยู่มากมาย ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีลักษณะที่ แตกต่างกันออกไป ทำให้ลูกค้าหรือนักลงทุนสกุลเงิ นดิจิตอล สามารถเลือกใช้บริการได้ ตามความชอบ ตามสไตล์การลงทุนของตัวเอง

เราสามารถแบ่ง Wallet ออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

Hot Wallet หรือ Online Wallet เป็นกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่คุณสามารถเปิดบัญชีทำธุ รกรรมผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นได้ทันที โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆ Hot Wallet จึงได้รับความนิยมมาก แต่ความสะดวกสบายนี้ก็แลกมากั บการที่เราต้องเชื่อมั่นผู้ให้ บริการ Wallet นี้ว่าจะไม่โกงและไม่หนี หายไปไหน เพราะกุญแจ (Private Key) อยู่กับผู้ให้บริการจึงต้องเลื อก Wallet ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น JIBEX Wallet

ข้อดี ของ Hot Wallet คือ สะดวกสบาย เพราะสามารถรับและจ่ายบิทคอยน์ ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย ของ Hot Wallet คือ ผู้บริการต้องศึกษาดูความน่าเชื่ อถือของผู้ให้บริการ Wallet อย่างละเอียดรอบคอบให้ดีก่อนตั ดสินใจเริ่มใช้งาน เพราะหากผู้ให้บริการ Wallet ไม่มีความน่าเชื่อถือ อาจมีโอกาสโกงหรือหนีหาย และทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ ใช้บริการได้

การเลือกใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ หรือ Hot Wallet มี 4 สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ นั่นคือ

  1. ต้นทุน/ราคา ว่ามีราคาเท่าไร ราคาค่าธรรมเนียมของแต่ละที่ จะแตกต่างกัน บางที่ถูก บางที่แพง
  2. ความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการว่ าคือใคร เปิดเผยตัวตนหรือไม่ ประวัติการให้บริการเป็นอย่างไร
  3. สภาพคล่อง ว่าการเคลื่อนย้ายเงินดิจิตอล มีความสะดวกแค่ไหน เก็บเงินสกุลไหนได้บ้าง
  4. ดีไซน์ใช้งานง่าย รูปแบบของกระเป๋าออนไลน์ ว่าใช้งานได้ง่ายหรือไม่

นอกจากกระเป๋าเงินออนไลน์ หรือ Hot Wallet แล้ว นักลงทุนสกุลเงินดิจิตอลยั งสามารถเลือกใช้ Cold Wallet หรือ Cold Storage เพื่อเก็บ Public key และ Private key ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเหล่านี้ ไว้กับตัวเอง ในรูปแบบชิปหรือกระดาษเพื่อป้ องกันและรักษาความปลอดภั ยจากการโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เมื่อต้องการทำธุรกรรมเพียงแค่ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และกรอกข้อมูล adress และ Private key ตามข้อมูลในชิปหรือกระดาษ ก็จะสามารถทำธุรกรรมเงินสกุลดิ จิตอลได้ ตัวอย่างของ Cold Wallet เช่น Bitaddress และ Electrum

ข้อดี ของ Cold Wallet คือ จะถูกเก็บอยู่ที่ตัวผู้ใช้ งานเอง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเก็ บชิป หรือกระดาษที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Public key และ Private key ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการเก็บแบบนี้จะไม่ได้ใช้ ระบบ online หรือ internet เข้ามาจัดการเลย ดังนั้นการเก็บในรูปแบบ Cold Wallet นี้จะเป็นการป้องกันการไวรัสต่ างๆ หรือจากการแฮ็กข้อมูลใน Private key ได้

ข้อเสีย ของ Cold Wallet คือ ผู้ใช้งานต้องรับผิ ดชอบความปลอดภัยของ Wallet เอง

Hardware Wallet มีรูปแบบคล้ายกับ Cold Wallet แตกต่างกันที่ Hardware Wallet ต้องทำการเชื่อมต่อ USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินดิ จิตอลต่างๆ ได้ ตัวอย่าง Hardware Wallet เช่น  Trezor, Ledger และ Keepkey ส่วนข้อดี ข้อเสีย ของ Hardware Wallet ก็จะเหมือนกับ Cold Wallet

การเลือกใช้กระเป๋าเงินออฟไลน์ หรือ Cold Wallet/Hardware Wallet มี 3 สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ นั่นคือ

แบรนด์ หรือ ผู้ให้บริการ Cold Wallet/Hardware Wallet มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ มีคนใช้บริการมากน้อยขนาดไหน

ต้องมีฟังก์ชั่น หรือบริการที่สามารถรองรั บการแสดงผลและข้อมูลต่างๆ เช่น สำหรับ Hardware Wallet นั้น USB ที่เก็บข้อมูลมีหน้าจอที่ แสดงผลข้อมูลเหล่านี้ได้ ทำให้ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อมู ลที่จำเป็น มีความปลอดภัยและสร้างความเชื่ อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานได้

สำหรับ Hardware Wallet ตัวเครื่องต้องมีการรับประกัน เพราะถ้าเกิดสูญหาย ก็ยังสามารถกู้รหัสคืนมาได้

เมื่อเรารู้จัก Wallet แต่ละประเภทกันแล้ว ก็จะสามารถเลือกใช้กระเป๋าเงิ นสำหรับเก็บเงินสกุลดิจิตอลกั นได้ตามความสะดวก และไลฟ์สไตล์การลงทุนของแต่ ละคนกันได้เลย

Political News