สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

JIBEX เกตเวย์การลงทุนเงินดิจิทัล เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว เตรียมลุยตลาดเทคริปโตเคอเรนซี

เปิดช่องทางกา รลงทุนใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล JIBEX (จิ๊บเอ็กซ์) เว็บไซต์และแอปพลิ เคชั่นสำหรับบริหารจัดการลงทุนแ ละซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิ ทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency )พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน วันนี้ (26 มี.ค.) และเตรียมเปิดให้บริการฟังก์ชั่ นแรก JIBEX Wallet กระเป๋าเก็บเงินดิจิทัลใ นเดือนเมษายนนี้ด้วยการจับมือสอ งผู้บริหารคนรุ่นใหม่ นำโดยนายสมยศ เชาวลิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท J.I.B. Computer Group (JIB)  และดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และห นึ่งในผู้บุกเบิกฟินเทคในประเทศ ไทย   โดยการเปิดตัวครั้งนี้ได้ รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น เสวนา และพูดคุยในหัวข้อ “เจาะลึกคริป โตฯ : ปลอดภัย น่าเชื่อถือ น่าลงทุนจริงหรือ?” โดย ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอ ร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ กระทรวง DES และกรรมการ (ผู้เชี่ ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะก รรมการระบบชำระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย, คุณสมิ ทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์, อ.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center สถาบันด้าน Cyber Security ชั้นนำของประเทศไทย และคุณเกริกพล มัสยวาณิช นักลงทุนรุ่นใหม่

​JIBEX เตรียมลุยตลาดคริปโตฯ (C ryptocurrency) หรือการเทรดเงิน ดิจิทัล โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวัน ที่ 26 มี.ค. นี้ ให้นักลงทุนและผู้สนใจเข้าไปติด ตามข่าวสารได้ที่ www.jib-ex.co mผู้ที่ลงทะเบียนภายใน30 เม.ย.จ ะได้รับโปรโมชั่นฟรีค่าเทรดเป็น เวลา 45 วันนับจากวันที่เปิดให้ บริการเทรดครั้งแรก ซึ่งวางแผนว่าจะเริ่มเปิดให้บริ การฟังก์ชั่นเทรดเงินดิจิทัล (J IBEX Exchange) นี้ในช่วงเดือนมิถุนา ยนสำหรับเดือนเมษายนนี้ JIBEX เ ตรียมเปิดให้บริการ JIBEX Wallet กระเป๋าเก็บเงินดิจิทั ลที่มีระบบความปลอดภัยสูง สามารถใช้งานผ่านทางเวปไซต์ และแอปพลิเคชั่น ทั้งนี้ ผู้สนใจหรือนักลงทุนเตรียมดาวน์ โหลดแอปฯ JIBEX ได้ผ่าน App Store และ Play Store ในเดือนเมษายนนี้เช่นกัน

หนึ่งในผู้ลงทุนใน JIBEX  กล่าว ว่า วันนี้เราพร้อมสำหรับการเปิดตัว อย่างเป็นทางการของบริษัท JIBEX (จิ๊บเอ็กซ์)  ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 5 ล้านบาท  การลงทุ นเพื่อทำธุรกิจดังกล่าวฯ ครั้งนี้  เพราะเห็นถึงความน่าส นใจ และโอกาสด้านการลงทุนของ Crypto currency ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลั งถูกพูดถึงอย่างมากในระดับโลก แม้กระทั้งในประเทศไทยเอง อีกทั้งยังเห็นถึงโอกาสและศักยภ าพของเทคโนโลยีด้านการเงินต่างๆ ที่ถูกพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้ความสนใจในสิ่งเห ล่านี้จากสังคมดิจิทัลในประเทศไ ทย ประกอบกับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านไอทีที่มีมากว่ า 17 ปี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการ ของผู้บริโภคไทย จึงเชื่อมั่นว่าสามารถนำประสบกา รณ์เหล่านี้มาช่วยริเริ่ม และส่งเสริมให้ JIBEX เป็นเกตเว ย์การลงทุนดิจิทัลที่ให้บริการไ ด้อย่างครบครัน

“ผมมองว่าโลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิทั ลที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโน โลยีใหม่ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมา กมายในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะเรื่อ งของการเงินและการลงทุน ซึ่งขณะนี้เรื่องการลงทุนสกุลเงิ นดิจิทัล หรือคริปโตเคอเรนซี(Cryptocurre ncy) กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ ถูกจับตามองจากทั่วโลก  และนับว่ าเป็นโอกาสให้นักลงทุนปรับกลยุ ทธ์ และประสบความสำเร็จด้านการลงทุน ในรูปแบบที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น   JIBEX  เรามุ่งเน้นเรื่องความ ปลอดภัยสูงเป็นอันดับต้นๆ ควบคู่ไปกับเรื่องการอัพเดทข้อมู ล ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแก่นัก ลงทุนในการวางแผนและบริหารความเ สี่ยงด้านการลงทุนสกุลเงินดิจิ ทัลได้อย่างรอบคอบ เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และลดโอกาสในการขาดทุน ” นายสมย ศ กล่าวต่ออีกว่า “มีความเชื่อมั่ นว่า การร่วมธุรกิจกับดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทค จะช่วยพัฒนาให้ JIBEX เป็นเกตเว ย์สู่การลงทุนดิจิทัลที่คนไทยมั่นใจ”

ด้านดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท JIBEX  Co.,Ltd.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริ หารงานด้านฟินเทค กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการบริหารและเป็ นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทั้งในแ ละต่างประเทศมากว่า 10 ปี ร่วมกับทีมงานนักวางแผนการเงินมื ออาชีพ (CFP) และ ผู้จัดการกองทุน (CFA) ที่มีประ สบการณ์ด้านบริหารกองทุนมาอย่าง ยาวนานมีความตั้งใจพัฒนา JIBEX  ให้เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่ นที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงและตอบสนองนักลงทุนได้ ดีที่สุด  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ งานจัดเก็บ จัดการ ลงทุน และแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ อย่างมั่นใจ ใช้งานง่าย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียน รู้และข่าวสารสำหรับนักลงทุนมือ ใหม่ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุน เงินดิจิทัล

ด้วยระบบความปลอดภัยของแอปฯ ที่เทียบเท่ากับธนาคารและสถาบัน การเงิน และความร่วมมือกับบริษัท J.I.B. Computer Group (JIB) จะทำให้ผู้ใช้งานมั่ นใจได้ถึงระบบความปลอดภั ยและความมั่นคงของแอปฯ และการให้บริการของ JIBEX (จิ๊บเอ็กซ์) ที่ดี รวดเร็ว และใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้ า

JIBEX (จิ๊บเอ็กซ์) จะเริ่มเปิดให้บริ การ cryptocurrency wallet ให้แก่ผู้ใช้งานในเดือนเ มษายนนี้ โดยใช้งานได้ผ่านแอปฯแ ละเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ว โดยจะเก็บรักษาสกุลเงินดิจิทัลอ ย่างปลอดภัย โดยในช่วงแรกสามารถใช้ได้กับเงิ นดิจิทัล 5 สกุลได้แก่ Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, และ Litecoin ซึ่งเป็นสกุ ลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นที่นิย มเทรดกันอยู่ขณะนี้ และเร็วๆ นี้ JIBEX wallet จะสามารถรองรับสกุลเงิ นดิจิทัลตัวท็อปอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องก ารที่หลากหลายขึ้นของตลาดทั้งไท ยและต่างประเทศ นอกจากนี้ JIXEX wallet ยังมีระบบการยืนยันตัวตน  (KYC) มาตรฐานระดับสูงเพื่อให้ นักลงทุนมั่นใจถึ งระบบความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งเป็นเกตเวย์หนึ่งที่ให้ค วามรู้เบื้องต้น บทความ อัพเดทข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและควา มรู้ด้านการเงินการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนก ารทำธุรกรรม

การดำเนินงานในระยะที่ 2 JIBEX  จะเปิดให้ผู้ใช้งานทำการเทรดสกุ ลเงินดิจิทัลระหว่างสกุลเงินดิจิ ทัลด้วยกัน หรือสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงิน บาท (Exchange) เพื่อการลงทุน และการดำเนินงานในระยะที่ 3จะเพิ่ มฟังก์ชั่นในการช่วยเทรดต่างๆ เช่น Robot Trade เครื่องมือการเทรดอัจฉริย ะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนั กลงทุนได้ อีกทั้ง JIBEX จะถูกพั ฒนาระบบเพื่อรองรับการซื้ อของออนไลน์ (e-commerce) โดยชำ ระผ่านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะเริ่มนำร่องด้วยการให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัล ซื้อของกับช็อปออนไลน์ของ JIB ส่ วนการดำเนินงานในระยะที่ 4 JIBE X จะเปิดให้บริการด้านการบริหาร สินทรัพย์ (Wealth Management) เพื่ออำนวยการบริหา รพอร์ทการเงินด้วยรวมทั้ งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทั ลและสินทรัพย์ปกติทั่วไป

“การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หรือ cryptocurrency เป็นเรื่อง ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง และถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับห ลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก บางคนมีประสบการณ์การลงทุนสกุลเ งินดิจิทัลบ้างแล้ว ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ไ ด้เป็นอย่างที่คิดก็มี และหลายๆ คนก็กำลังสนใจ เริ่มคิดที่อยากจะลงทุน อย่างไรก็ตาม ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยว กับการลงทุนด้านนั้นๆ ให้ละเอียด รอบคอบ ก่อนเสมอ”

ดร.ธรรม์ธีร์กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยี และฟินเทค ประกอบกับความตั้งใจอยากให้คนไท ยมีการวางแผนการลงทุนที่รอบคอบ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเล็งเห็นว่าการลงทุนใน รูปแบบสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้เป็ นเรื่องยาก มีความปลอดภัย โปร่งใส และทุกคนสามารถเข้าถึงและอาจสร้ างรายได้เพิ่มจากช่องทางการลงทุ นนี้

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยถือว่าเป็น Hub หรือ ศูนย์กลางธุรกิจของเอเชียตะวันอ อกเฉียงใต้ (SEA) เนื่องจากมี ทรัพยากรเอื้อต่อการสร้ างและดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี สมัยใหม่ รวมทั้งความต้องการของตลาดมีแนว โน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลและฟินเทค จะเติบโตได้เป็นอย่างดี สามารถก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้ ในอนาคต

ทั้งนี้ ดร.ธรรม์ธีร์พร้อมทีมงานผู้มีปร ะสบการณ์ด้านการเงินและเทคโนโลยี ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ต้องการพัฒนา JIBEX เ ป็นเกตเวย์สู่การลงทุนดิจิทัลที่ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งออกแบบให้ใช้งานง่าย ให้บริการแบบครบวงจรเรื่องการลง ทุนสกุลเงินดิจิทัล ตลอดจนให้ความรู้ด้านการลงทุนสกุ ลเงินดิจิทัลแก่คนไทย  และอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล คำแนะนำ และการบริการอื่นๆ แก่ผู้ใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ รวมไปถึง JIB Shop 150 สาขาทั่วประเทศ

“JIBEX เป็นแอพฯ ที่เหมาะสำหรับกลุ่มนักลงทุนทั้ งที่มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์ ซึ่งมีความสนใจในสกุลเงินดิจิทั ล โดยคาดว่าเมื่อเปิดให้บริการจะมี ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ จากการดำเนินงานในปีแรก 170ล้าน บาท โดยเป็นรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนี ยมในการเทรดของผู้ใช้บริการ” ดร .ธรรม์ธีร์ กล่าว

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดตามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.jib-ex.comนอกจากนี้ผู้ที่ สนใจเตรียมตัวดาวน์โหลดแอปฯ JIB EX ได้ที่ App Store และ Play Store ในเดือนเมษายนนี้ สำหรับฟังก์ชั่นบริการแรกที่ JI BEX จะปล่อยออกมาให้นักลงทุนได้ ใช้งานนั้น คือ JIBEX Wallet ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเริ่ มใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ในเดือนเมษา ยนนี้ผ่านทางเวบไซต์ และแอปพลิเคชั่น JIBEX  ทั้งนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ JIBEX และ Cryptocurr ency ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดี ยของJIBEXตามรายละเอียดด้านล่าง นี้

Facebook :https://www.facebook.com/JIBE xchange Youtube : https://www.youtube.com/chan nel/UCIuoEEb5qtGCElnwLIaylVA Twitter : https://twitter.com/JIBExcha nge Website :   www.jib-ex.com

Political News