สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

พสกนิกรไทยในสหรัฐฯถวายสักการะบูชา อนุสาวรีย์ เสด็จพ่อ ร.5 ณ วัดรัตนปัญญา

คณะสงฆ์พระธรรมทูต และพสกนิกรชาวไทยในต่างประเทศและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา โดยมี นายแพทย์สุวัฒน์ สุพานิช เป็นประธาน ร่วมทำพิธีถวายพวงมาลา สักการะบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เสด็จพ่อ ร.5) ณ วัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เนื่องในวันปิยมหาราช

โดยมีการกล่าวอาเศียรวาท และถวายบังคม พระอนุสาวรีย์พระรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวัดรัตนปัญญา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์เป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรชาวไทยและต่างประเทศ พระองค์ได้รับการถวายสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักของประชาชน”

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวไทย และผู้มีจิตศรัทธา มาถวายสักการะ พระรูปเสด็จพ่อ ร.5 ได้ทุกวัน ที่วัดรัตนปัญญาเพื่อขอพระบารมีเสด็จพ่อ ร.5 ปกปักรักษาคุ้มครอง ใหทุกท่านโชคดี มีชัยสมหวัง การงานก้าวหน้า คนเมตตาทั่วไป

Political News