สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล”พร้อมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯตั้ง UOBKH เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่ (A money)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” ประกาศความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง UOBKH เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดยื่นไฟลิ่งภายในปลายปี 2565 จ่อเสนอขายหุ้น IPO หวังขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและความคล่องตัว เสริมภาพลักษณ์ สร้างการเติบโตและความยั่งยืนระยะยาว เผยตั้งเป้าเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยล่าสุดได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในเชิงรุก เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ (Organic Growth) และการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Inorganic Growth) อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำต่อวิสัยทัศน์การเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA กล่าวว่า บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. ไอร่า แคปปิตอล กับทางไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของไอร่าเช่นเดิมต่อไป

“แผนการนำ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ทั้งยังเอื้อต่อการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง สามารถขยายธุรกิจให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดยิ่งกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยผลักดันผลประกอบการของบริษัทฯ ให้มีแนวโน้มที่ดีและสร้างความมั่นคงในระยะยาว” นางนลินี กล่าว

นายยูจิ ฟุคาดะ (Mr.Yuji Fukada) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงเสาหลักสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ลูกค้า ผ่านการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล 2. นักลงทุน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้องเพียงพอ เท่าเทียม เป็นธรรม และตรงต่อเวลา 3.พนักงาน โดยการพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ และ 4. สังคม โดยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้แนวคิด “A money บัดดี้ชวนทำดี” ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่  (A money)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” โดยมีจำนวนสาขาและบูธทั้งหมด 46 แห่ง มีฐานลูกค้ากว่า 300,000 ราย พอร์ตสินเชื่อกว่า 7,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังเป็น Non-Bank ลำดับต้น ๆ ที่ให้บริการ e-KYC ซึ่งเป็นการสมัครบัตรกดเงินสดผ่านแอปพลิเคชัน A money โดยการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน และอัปโหลดส่งเอกสารออนไลน์ได้ทันที เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ยังมีบริการอื่น ๆ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) รวมทั้งบัตรกดเงินสด Benefit Plus

โดยในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 10% มียอดลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 35,000-40,000 ราย จากปีที่แล้งที่มีประมาณ 20,000 ราย หลังจากที่พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (EKYC) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถสมัครเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งฐานลูกค้าหลักมีราย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในช่วงที่ 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 4-5%

ทางด้าน นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำ Due diligence (การสอบทานธุรกิจ) ในกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยคาดว่าจะสามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ภายในปลายปี 2565 นี้

ทั้งนี้ UOBKH มีความมั่นใจว่า ด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร และระบบการทำงานในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพควบคู่กับความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่นของ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะผลักดันให้ก้าวเข้าสู่บริษัทจดทะเบียนภายในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมให้ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ก้าวขึ้นไปเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของประเทศที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

Political News