สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ห่วงใยพร้อมแจ้งผลตรวจ COVID-19 ภายใน 24 ชม.

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ ได้เปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 แบบ Drive Thru  ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการมามีผู้ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาตรวจเป็นจำนวนมาก ทั้งคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ให้ความมั่นใจมารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับทางโรงพยาบาล

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โดยใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงในปัจจุบัน ทำให้จากเดิมที่ผู้รับบริการจะทราบผลการตรวจภายใน 2 วัน สามารถทราบผลรวดเร็วขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที ลดการแพร่เชื้อออกไปในวงกว้างต่อไป

Political News