สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

‘เวิลด์เมดิคอล’ ให้บริการตรวจรักษาแบบ Home Isolation กับผู้ป่วยโควิด-19 ในสิทธิประกันสังคม ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการตรวจหาเชื่อโควิด-19 กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกโรงพยาบาล ในแบบ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับกลุ่มเสี่ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ทางโรงพยาบาลฯ บริการรับเข้าเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ในโครงการ ‘WMC Home Isolation’ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน ภายใต้การดูแลของ รพ.เวิลด์เมดิคอล ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

เข้าระบบ WMC HOME ISOLATION กับทางโรงพยาบาล จะได้รับ

  • ผู้ป่วยจะได้รับชุดดูแล ปรอทวัดไข้,เครื่องวัดอ๊อกซิเจนปลายนิ้ว และยารักษาตามดุลยพินิจของแพทย์กลับบ้านทันที
  • ผู้ป่วยจะได้รับอาหาร 3 มื้อ มูลค่า 300 บาท ทุกวัน
  • ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผ่านโทรศัพท์ตลอดการรักษา

โดยการรับบริการ WMC Home Isolation จะมีเงื่อนไขการรับบริการ ดังนี้

  • -ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ติดเชื้อโควิด-19
  • ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง สามารถดูแลตนเองได้
  • ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวรุนแรง
  • ผู้ป่วยยินยอม แยกกักตัวที่บ้าน

รพ.เวิลด์เมดิคอล จะให้ความสะดวก อุ่นใจแก่ผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ดูแลท่านตลอดการรักษาผ่าน Telemedicine และทางโทรศัพท์ ท่านจะได้รับอาหาร 3 มื้อต่อวัน ได้รับยาพื้นฐาน (ตามดุลยพินิจของแพทย์) และชุด Care Kit ประกอบด้วย ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

ผู้ที่ต้องการเข้าระบบ Home Isolation สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-9999

หรือ Line : @wmchospital

Political News