สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมเด็จพระสังฆราชประทานพรสุขปีใหม่"ให้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ"

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2561 "คนผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อ"

เฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เผยแพร่ พระคติธรรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ความว่า

"เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 12  กุมภาพันธ์ 2560 และพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในการพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 26 มิถุนายน 2560

พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2561"  ซึ่งมีข้อความว่า "สติมโต สทา ภทฺทํ" คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ"

ขณะเดียวกันสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ประทานพรปีใหม่เช่นเดียวกัน

Political News