สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กรุงไทย เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช จัดทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะกรรมการ พลเอก เทียนชัย รับพรนางแพตริเซีย มงคลวนิช นางนิธิมา เทพวนังกูร และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือและลูกค้า เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทยจัดทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม สมทบทุนจำนวน 25 ล้านบาท สนับสนุนการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช(อมฺพรมหาเถร) ที่คลอง 9 ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Political News