“กรณ์ จาติกวณิช”นำทัพทีม“รีฟินน์”ปลุกกระแสคนไทยให้ตื่นตัวรีไฟแนนซ์บ้าน เผยยื่นขอรีไฟแนนซ์ผ่านรีฟินน์แล้ว32,000ล้าน

“รีฟินน์” สตาร์ทอัพ รีไฟแนนซ์ออนไลน์ ก้าวสู่ปีที่ 2 หนุน “พรพิมล ปฐมศักดิ์” ซีอีโอมากความสามารถเสริมทีมบริ หาร ตอกย้ำระบบออนไลน์สร้ างความสะดวกสบาย ปลุกกระแสความตื่นตัวตลาดสินเชื่ อบ้านทำให้ปีแรกมีลูกหนี้สนใจ เข้ามาที่ www.refinn.com กว่า 4 แสนคน โดยมีผู้ทำการยื่นขอรีไฟแนนซ์ผ่ าน www.refinn.com ไปแล้ว คิดเป็นวงเงินกว่า 32,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ กระแสตอบรับดีเผยอยู่ในช่ วงเจรจากับพันธมิตรและนักลงทุน

นายกรณ์ จาติกวณิช ประธาน บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอทคอม จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านสิ นเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.refinn.com ซึ่งการดำเนินงานในปีแรกที่ผ่ านมา รีฟินน์สามารถเข้าไปมีส่วนช่ วยเหลือลูกค้าในการรีไฟน์แนนซ์ บ้านได้กว่า 600 ครัวเรือน หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ รวม 1,300 ล้านบาท โดยที่แต่ละครอบครั วสามารถลดภาระการชำระหนี้ได้กว่ าเดือนละ 6,000 บาท ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้รี ไฟแนนซ์บ้านดีขึ้นจากภาระหนี้ที่ ลดน้อยลง

บริษัท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้าสินเชื่อบ้านตั้งแต่ ในปีแรกของการดำเนินธุรกิจ สามารถปลุกกระแสคนไทยให้ตื่นตั วเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านได้เป็ นอย่างมาก และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 2 นี้ จึงเสริมทัพทีมบริ หารมากความสามารถ อย่าง คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้มีการเติ บโตอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้บริษัท เติบโตขึ้นในการเป็นที่ปรึกษาด้ านการรีไฟแนนซ์บ้านที่ดี ให้กับผู้กู้ได้อย่างแน่นอน

นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจฟินเทค กำลังเป็นที่จับตามองในปัจจุบัน เพราะสามารถตอบโจทย์  ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่ างดี โดย 8 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการรีไฟแนนซ์ไปแล้วกว่า 600 ครัวเรือน เป็นวงเงิน 1,300 ล้านบาท และคาดว่าภายในสิ้นปี 2560 จะมียอดอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3,400 ล้านบาท

โดยตลาดสินเชื่อบ้านในขณะนี้มี มูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านบาท ภาพรวมของธุรกิจสินเชื่อบ้ านในปีนี้ มีการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่ านมา คือ มีการขยายตัวสินเชื่อที่อยู่ อาศัยปล่อยใหม่เพิ่มขึ้น 3-5 % บ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการรี ไฟแนนซ์ในอนาคต จากการสำรวจปัจจุบันมีผู้สนใจรี ไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านเพิ่มขึ้นกว่าเท่ าตัว เนื่องจากผู้กู้สินเชื่อบ้านตื่ นตัวและให้ ความสนใจในการลดดอกเบี้ย และเห็นประโยชน์อื่นๆ มากขึ้น ซึ่งประมาณการขนาดของตลาดอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท

นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอทคอม จำกัด กล่าวถึง แนวทางการบริหารงานในปีนี้ว่า รีฟินน์มุ่งเน้นในเรื่องการพั ฒนา เว็บไซค์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้ นและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการคัดกรองข้ อเสนอจากหลากหลายธนาคาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้กู้ อีกทั้งยังพัฒนาการสื่อสารระหว่ าง ผู้ใช้บริการกับธนาคารให้คล่ องตัว เป็นระบบ realtime มากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ บริการ ในการลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ลดขั้นตอนในการทำรีไฟแนนซ์

รีฟินน์ เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศั กยภาพสูงในการพัฒนาการทำงาน ด้านระบบการจัดการ จึงได้รับรางวัลต่างๆ เป็นการยืนยันผลงานคุณภาพ อาทิ

  1. รางวัล Best Social Innovation Awards 2016 มอบโดยองค์กรการกุศล Social Ventures Hong Kong
  2. 1 ใน 4 ทีม ผู้ชนะเลิศรางวัล Thailand Digital Startups จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ จิทัล (DEPA) โดยได้รับการสนับสนุนไปศึกษา และพบนักลงทุนที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา
  3. ได้รับการบรรจุให้อยู่ใน Southeast Asia’s Top 75 FinTech Startups 2017 จัดโดย TechSauce
  4. ได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 ทีม เข้าร่วมโครงการ Digital Ventures Accelerator ใน Batch แรก โดยบริษัท Digital Ventures
  5. ได้รับคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 10 ทีม ให้เข้าร่วมโครงการ Krungsri Rise 2 โดย Krungsri Finnovate

 

รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้ งใจ และความเป็นมืออาชีพในการที่ จะพัฒนาธุรกิจของคนไทย และสามารถหาวิธีการที่จะให้ลู กค้าได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการใช้บริการของรีฟินน์

นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ รีฟินน์ เป็นบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ ได้รับการยอมรับจาก    นักลงทุนทั้งไทยและต่ างประเทศอย่างมาก โดยที่ผ่านมาได้มีการเจรจาเพื่ อขยายช่องทางธุรกิจและความร่ วมมือทางธุรกิจเช่นกัน ซึ่งในอนาคต บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอทคอม จำกัด จะสามารถเติบโตและเป็นที่ปรึ กษาด้านการรีไฟแนนซ์บ้าน ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ลูกค้ าเพื่อช่วยพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.