BRR เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบอ้อย รับแผนขยายธุรกิจพลังงานทดแทน

BRR เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบอ้อย  รับแผนขยายธุรกิจพลังงานทดแทน

‘บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ หรือ BRR เร่งสร้างความมั่นคงด้านปริมาณผลผลิตอ้อย เดินหน้าขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเป็น 200,000 ไร่ พร้อมชูการวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกดันปริมาณและคุณภาพอ้อย หนุนผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยพุ่ง แถมมีปริมาณกากอ้อยเตรียมพร้อมรับเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3 เตรียมขายไฟและไอน้ำให้กับโรงงานน้ำตาลตามระบบ Co-generation

 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวสีรำส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานของกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ต่อจากนี้จะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเพาะปลูกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มผลผลิตอ้อยให้มากขึ้น โดยในช่วงฤดูการผลิตปี 2558/2559 นั้น บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มเป็น 200,000 ไร่ จากปีที่ผ่านมาที่มีพื้นที่เพาะปลูก 190,000 ไร่ โดยจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในรัศมี 40 กิโลเมตรรอบโรงงาน

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่ดำเนินการผ่านบริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด เข้ามาพัฒนาส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณอ้อยต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 12.61 ตันต่อไร่ จากปีก่อนที่ทำได้ 12.22 ตันอ้อยต่อไร่ และคุณภาพความหวานของอ้อย (CCS) คาดว่าจะเพิ่มเป็น 13.60 จากเดิมที่มี 13.48 ซึ่งจะส่งผลต่อการกระบวนการผลิตที่คาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบและผลิตเป็นน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 57/58 ที่มีอ้อยเข้าหีบ 1.95 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ 231,408 ตัน หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเกือบ 119 กิโลกรัม

 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการจัดการด้านการผลิตของโรงงาน โดยขยายกำลังเพิ่มเป็น 2.3 หมื่นตันอ้อยต่อวัน ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มเป็น 2.5 ล้านตันอ้อย ก่อนเพิ่มเป็น 3 ล้านตันในฤดูการผลิตปี 2559/2560

 

ประธานกรรมการบริหาร BRR กล่าวว่า การเตรียมความมั่นคงด้านผลผลิตอ้อยในครั้งนี้ นอกจากช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจน้ำตาลทรายและ BRR ยังสามารถนำผลพลอยได้มาเป็นวัตถุดิบในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3 กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Co-generation เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในแง่ของรายได้และกำไรสุทธิให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดทำประชาพิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

“เรามีเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและคุณภาพผลผลิตอ้อยจากไร่ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบผลิตน้ำตาลทรายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานของ BRR ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายอนันต์ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.