สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟ ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9

 บลจ.ทิสโก้เปิดทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 ตอบโจทย์นักลงทุนเน้นรักษาเงินต้น แต่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากหุ้น ชูกลยุทธ์ลงทุนหุ้นกู้ 95% วอร์แรนท์จีน 5% ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค. นี้    

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกมีทีท่าว่าจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป เพราะต้องอาศัยอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำหรือทรงตัวเพื่อรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงนี้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ขณะเดียวกันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น ก็ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการเดินหน้ามาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าที่เกินดุลการค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกผันผวน และคาดเดาทิศทางได้ยาก    

ดังนั้น สำหรับผู้ลงทุนที่คำนึงถึงความคงอยู่ของเงินต้นเป็นสำคัญ และต้องการผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าการฝากเงินหรือการลงทุนในตราสารหนี้ แต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ 100% บลจ.ทิสโก้ จึงเพิ่มทางเลือกใหม่ของการลงทุน โดยเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9  (TCHLINK9) กองทุนรวมผสมอายุโครงการ 3 ปี ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ผนวกจุดเด่นของการลงทุนในตราสารหนี้ และหุ้นไว้ด้วยกัน โดยมีนโยบายแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเน้นลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีในระดับ Investment Grade ขึ้นไปในสัดส่วนประมาณ 95% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ตั้งเป้าให้เงินส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนภายใน 3 ปี

ส่วนที่สองลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์อิงดัชนี HSCEI สะท้อนผลการดำเนินงานบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในสัดส่วนประมาณ 5% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแบบไม่จำกัดหากดัชนีหุ้นจีนปรับขึ้นนับจากวันที่เริ่มต้นลงทุน เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) แล้ววันนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 2562 วงเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปี ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“การแบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็นหุ้นกู้ 95% และสัญญาวอร์แรนท์หุ้นจีน 5% จะช่วยตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก แต่ก็ยังต้องการผลตอบแทนที่ดีจากหุ้น เพราะกองทุนนี้ในกรณีเลวร้ายที่สุด คือ ตลาดหุ้นจีนปรับลดลงตลอด 12 ไตรมาสนับจากวันเริ่มลงทุน นักลงทุนก็มีโอกาสได้รับเงินคืนเท่ากับเงินต้นที่ลงทุนไว้ รวมกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งบลจ.ทิสโก้มองว่า มีโอกาสน้อยที่ตลาดหุ้นจีนจะปรับลงจากระดับปัจจุบัน เนื่องจาก ดัชนีหุ้นจีนได้ปรับตัวลงรับข่าวเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ ไปแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจจีนในปีนี้ขยายตัวได้ ในระดับประมาณ 6% จากแรงส่งของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวของสินเชื่อ และการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นจีนปรับเพิ่มขึ้นได้” นายสาห์รัชกล่าว   

กองทุน TCHLINK9  ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญานั้นๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่กองทุนเมื่อถึงครบกำหนดอายุตราสาร ซึ่งอาจส่งผลทำให้กองทุนได้รับคืนเงินต้นไม่เต็มจำนวนได้

ทั้งนี้ ผลตอบแทนกองทุนในส่วนของการลงทุนวอร์แรนท์ ไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และเนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

Political News