สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

งานเข้า'สภาองค์กรของผู้บริโภค'

 ประเด็นร้อน การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ชอบธรรมหรือไม่ กลายเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังเกิดการตอบโต้ประเด็นฟ้องศาลปกครองการจัดตั้งสภาคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)ต้องออกแถลงการณ์ชี้แจงผ่านเว็บไซต์  อย่างไรก็ดีล่าสุดปลัดสำนักนายกฯ ในฐานะนายทะเบียนกลาง แจ้งผลการตรวจสอบเชิงลึก กลับมาที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ว่า มี 3 องค์กรใน 151 องค์กร เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามที่จะรวมตัวจดแจ้งจัดตั้งเป็น "สภาองค์กรของผู้บริโภค" ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 คือ 1.กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพ จังหวัดลำพูน 2.กลุ่มพึ่งตนเองแม่ป๊อก จังหวัดลำพูน และ 3.ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และนั่นย่อมจะให้การจดทะเบียนของ 3 องค์กรเป็นโมฆะ และการที่ 3 องค์กรมาร่วมเข้าชื่อเพื่อจดแจ้งจัดตั้งเป็น "สภาองค์กรของผู้บริโภค" ย่อมเป็นโมฆะ

Political News