ททท.จับมือวายอีซีร่วมต่อยอดโครงการ ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุโขทัย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า YEC หรือกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดสุโขทัยให้ความร่วมมือและสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนที่ไม่มีจุดขายทางด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแต่มีศักยภาพด้านกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนให้สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายยุทธศักดิ์ ย้ำว่า “การทำกิจกรรมโมเดลท่องเที่ยว CSR Outing ตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยรูปแบบ “ทัวร์ชุมชน” ตามโครงการ Village to the World ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน วันนี้การท่องเที่ยว มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะรายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็น 16% ของจีดีพีประเทศแล้ว ขณะที่กลไกด้านอื่นๆอย่างการส่งออก อยู่ในช่วงปรับตัว”

“ผมและหน่วยงานพันธมิตรทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน มองการทำงานไปในภาพเดียวกันว่า การท่องเที่ยวมีความสำคัญ และจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะเป็นพลังหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทย หลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งทุกองคาพยพต้องร่วมด้วยช่วยกันดำเนินกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นไทยเที่ยวไทย ด้วยการร่วมมือจากกลุ่มวายอีซี จังหวัดสุโขทัย  เริ่มเป็นจังหวัดแรก”

วิลเลจ ทู เดอะ เวิลด์   (Village to the World) กลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่ายกระดับท่องเที่ยวชุมชน เปิดตัวโมเดลนำร่อง โดยเชิญกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ (workshop) ค้นหาอัตลักษณ์ดีเอ็นเอของชุมชนในจังหวัดสุโขทัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนโดยเป้าหมายสูงสุดคือชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Success & Sustainable)  โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อ 1 ชุมชน จากโมเดลการเพิ่มมูลค่าพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับชุมชน 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว

 

เป้าหมายโมเดลนำร่องซีเอสอาร์เอาต์ติ้งกลุ่ม YEC จังหวัดสุโขทัย

ทิพย์วรรณ์ กิตติธงโสภณ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดสุโขทัย และกลุ่ม YEC สุโขทัยเอง เห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันว่า “การทำ CSR ขององค์กรนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะการช่วยเหลือชุมชน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรของเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่นและบางคนยังมองว่าการทำ CSR มีความสำคัญต่อ Mindset ในการทำงานอย่างยิ่ง เพราะหากว่าไม่มีความคิดในเรื่องของ CSR เลยนั้น การทำงานในแต่ละส่วนภายในองค์กรจะยากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนจะมองเห็นเพียงแค่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ละเลยประโยชน์ส่วนรวม” นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม YEC ที่จะได้มีกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญมากกว่านั้นคือการได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการได้ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในสุโขทัยให้ออกสู่สายตาของคนทั้งประเทศและให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าสุโขทัยมีอะไรดีๆ มากมายซ่อนอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.