สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เอสซีจี ชวน วุ้นเส้นตราต้นสน ร่วมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เลือกใช้ถุงกระดาษรีไซเคิล

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี โดย นายเอกราช นิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว และวุ้นเส้นตราต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ โดย นางพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด รักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) และเลือกใช้ถุงกระดาษจากวัสดุรีไซเคิลจากเอสซีจี เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในการใช้บรรจุสินค้า สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกที่บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสน ในงานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 15 - 24 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการส่งเสริมการใช้ถุงกระดาษรีไซเคิลให้มากขึ้นต่อไป จึงนับเป็นการเริ่มต้นความร่วมมืออันดีของวุ้นเส้นตราต้นสน และธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ในการผสานพลังเพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจี หรือ SCG Circular Way

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ได้ที่ http://www.scgpackaging.com หรือสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของเอสซีจี ได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel และ Line@: @scgnewschannel

Political News