สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กสิกรไทย มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและกีฬาให้โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

นายรังษี บูรณประภาพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยสื่อมวลชนทริป "ทีลอซู" ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและกีฬาให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งและศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าละทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

Political News