สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

จัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่3จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ “IMC สื่อสากล” ผู้จัดงาน “MOTOR EXPO” จัด “คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ” รวมศิลปินดังยุค ’90 พร้อมเปิดรับบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท บริษัท สื่อสากล จำกัด เผยว่า งาน “มหกรรมยานยนต์” ที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯ จึงตั้งใจจะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนี้ โดยตนได้รับแต่งตั้งจากมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นประธานจัดกิจกรรมรายการพิเศษ “คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และระดมทุนให้มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ในการประกอบกิจการสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณูปการที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ได้ทรงเสียสละ และพระราชทานแก่แผ่นดิน

รายการดังกล่าวกำหนดออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 22.30–00.30 น. โดยมีการแสดงของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ป้อม-ออโต้บาห์น ปุ๊-อัญชลี อุ้ย-รวิวรรณ ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ แต๋ม-ชรัส จิ๊บ-วสุ นีโน่-เมทนี ตุ๊ก-ญาณี และโก้-มิสเตอร์แซกแมน & TAKESHI BAND ร่วมกับศิลปินกิตติมศักดิ์จำนวนมาก พร้อมเปิดรับโทรศัพท์จากประชาชนที่ต้องการร่วมบริจาคในรายการ

นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถบริจาคผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เลขที่บัญชี 020-279250-0 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์ 0-2628-9729 E-Mail Kingrama3@yahoo.com

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุลาไลย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และได้ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พศ. 2367

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์ อาทิ ทรงวางรากฐานทางเศรษฐกิจและระบบภาษีอากรของประเทศ ทรงแต่งสำเภาไปค้าขายกับต่างชาติสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทรงริเริ่มการออม ซึ่งเป็นต้นแบบการคลังของชาติ และเป็นที่มาของ “เงินถุงแดง” ซึ่งช่วยไถ่อิสรภาพให้ไทยจากเหตุการณ์ รศ.112 (พศ. 2436) ทรงสร้างและทำนุบำรุงอารามพระพุทธศาสนา ทรงคิดและรวบรวมตำราการแพทย์แผนไทยแขนงต่างๆ จารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจำโลก” นอกจากนี้ ยังทรงสนับสนุนการคมนาคมขนส่งทางน้ำ โปรดให้ขุดคลองสร้างป้อมปราการป้องกันข้าศึก ฯลฯ

พระราชกรณียกิจเหล่านี้ ทำให้พระองค์ทรงได้รับการขนานพระนามและถวายพระนามว่า “เจ้าสัว” “พระบิดาแห่งการค้าไทย” “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”และ “พระบิดาแห่งนาวิกโยธิน”

รายละเอียดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดบริการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2500 มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4 และโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A มีเตียงจดทะเบียน 515 เตียง เปิดให้บริการจริง 606 เตียง พร้อมพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกคลอด ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ศูนย์เชี่ยวชาญด้านจักษุ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

รายละเอียดมูลนิธิฯ

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อ พศ. 2536 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รายได้มาจากการบริจาค เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม เผยแพร่พระเกียรติคุณของล้นเกล้า รัชกาลที่ 3 ทำนุบำรุงโบราณสถาน พระบรมราชานุสาวรีย์ อารามพระพุทธศาสนา ที่ทรงสร้าง พร้อมให้ทุนค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ เหตุการณ์และความรู้ต่างๆ ในรัชสมัย รวมถึงให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

ประธานมูลนิธิฯ คนปัจจุบัน: พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์

สถานที่ทำการ อาคารร้านหนังสือกรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-9729 โทรสาร 0-2628-9728 อี-เมล Kingrama3@yahoo.com

ช่องทางรับบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เลขที่บัญชี 020-279250-0

Political News