สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สระบุรีพัฒนาเมืองผนึกสกสว.-จุฬาฯโหมโรงงาน MICE & MILK 2024

สระบุรีพัฒนาเมืองผนึกสกสว.-จุฬาฯรุกกฎบัตรโหมโรงงาน MICE & MILK 2024 โปรโมท 3 นวัตกรรมเด่นด้านผลิตภัณฑ์นม เกษตรอาหาร และท่องเที่ยวธรรมชาติ-วัฒนธรรม พร้อมจัดสัมมนาดันวิสัยทัศน์สระบุรีสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารอาเซียน ตั้งเป้าสำเร็จผลใน 5 ปี

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และประธานคณะกรรมการกฎบัตรสระบุรี กล่าวว่า วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นี้ได้เตรียมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่โหมโรงงาน MICE & MILK 2024 เพื่อร่วมกันพัฒนาจุดแข็งของสระบุรีอันนำไปสู่ความสามารถด้านการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนสระบุรี ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยนำไปสู่ความสามารถด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสระบุรีมากขึ้น

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโครงการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย มีรูปใหม่ๆที่แตกต่าง เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่จะพบกับการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมและอาหารปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการ

โดยไฮไลท์ภายในงานนำเสนอ 3 เรื่องเด่น ได้แก่ 1.นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม 2.นวัตกรรมเกษตรอาหาร 3.ท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติ พร้อมกับการส่งเสริมกิจกรรมการประชุมสัมมนา เป้าหมายเพื่อผลักดันวิสัยทัศน์สระบุรีเป็น FOOD INNOVATION HUB OF ASEAN ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน    

          

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ได้เชื่อมโยงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศมาเป็นพันธมิตรในการผลักดันแนวคิด FOOD THEME PARK ตาม FICO EATERY WORLD model  ใช้พื้นที่ 15-20 ไร่ สร้างเป็น Food Innopolis , Food Outlet Mall , Food Showcase , Farm showcase , Food Lab Test , Food Innovation and Knowledge Center , Convention & Exibition Center , Food  & Agriculture Tect Start-up Incubator โดยกำหนดจัดงานขึ้น ณ ศูนย์ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

“เรามีความพยายามหาจุดไฮไลต์ของสระบุรีมานำเสนอซึ่งผลิตภัณฑ์โคนมล้วนเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนมากรู้จักกันดี โดยมีโคนมนับแสนตัวสามารถป้อนน้ำนมดิบให้กับหลายภาคส่วนทั่วประเทศจึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้โดยเน้นที่จะเป็นกิจกรรมดึงดูดให้มาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศและอาเซียน เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาเรื่องนม อาหาร และธุรกิจการเกษตรรวมถึงสมุนไพร พร้อมกับช่วยดึงดูดการลงทุนในภาคอุสาหกรรมการแปรรูป อาหารและสินค้าทางการเกษตร รวมถึงสมุนไพรและอื่นๆอีกมากมาย จุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับรายได้คนทั้งจังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกร อย่างมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน 5 ปีนี้”

Political News