สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กลุ่มทิสโก้เผยผลงานไตรมาส 1 ปี 2562กำไรสุทธิ 1,730 ล้านบาท

กลุ่มทิสโก้เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 กำไรสุทธิจำนวน 1,730 ล้านบาท ลดลง 2.1% จากไตรมาส 1 ปี 2561 จากการลดลงของกำไรพิเศษจากเงินลงทุน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน รวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่กลุ่มทิสโก้ยังสามารถรักษา ROE ให้อยู่ในระดับสูงถึง 18% พร้อมประกาศจ่ายปันผล 7 บาทต่อหุ้น และเตรียมขึ้น XD วันที่ 29 เม.ย. นี้

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mr. Suthas Ruangmanamongkol, Group Chief Executive) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ของปี 2562 ของกลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,730 ล้านบาท ลดลงจำนวน 36 ล้านบาท หรือ 2.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการลดลงของกำไรพิเศษจากเงินลงทุน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน รวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มทิสโก้ชะลอตัวลง ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายจากการดำเนินธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเกษียณอายุเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ให้อยู่ในระดับสูงที่ 18% พร้อมกับประกาศจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 7 บาท สำหรับรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 เมษายน 2562 นี้ 

“ในปีนี้กลุ่มทิสโก้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 3.5% ปรับลดลงจากต้นปีที่คาดว่าจะขยายตัว 4.1% เนื่องจากมีความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้าที่ยังไม่สิ้นสุด ความเสี่ยงด้านการเมืองในแต่ละภูมิภาค เช่น Brexit เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยเติบโตไม่มากนัก รวมถึงปัจจัยในประเทศที่ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแล้ว แต่ยังต้องรอดูเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่จะมีความต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใด ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้ อาจทำให้การทำธุรกิจของเราในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้แม้เราจะยังคงเดินหน้าขยายการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ แต่การดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ปรับตัวและมองหาช่องทางในการสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรักษาระดับการเติบโตของบริษัทไว้ได้”

สรุปผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ของปี 2562

ผลการดำเนินงานของกลุ่มทิสโก้งวดไตรมาส 1 ของปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,730 ล้านบาท ลดลง 2.1% จากการลดลงของกำไรพิเศษจากเงินลงทุน ประกอบกับธุรกิจชะลอตัวลงในภาวะเศรษฐกิจผันผวนและภาวะตลาดทุนที่ไม่เอื้ออำนวย โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวลดลงจากการโอนขายสินเชื่อส่วนบุคคล และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจากกำไรพิเศษจากเงินลงทุนที่รับรู้ไปเมื่อไตรมาส 1 ปี 2561 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทตั้งสำรองหนี้สูญลดลง 83.3% ตามเงินสำรองทั่วไปที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เพียงพอเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับเงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 241,700 ล้านบาท เติบโต 0.4% จากสิ้นปี 2561 จากสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อจำนำทะเบียน ตามอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียน ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 5.2% จากสิ้นปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจและการขยายสาขาสำนักอำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.0% ในขณะที่บริษัทมีระดับการตั้งสำรองหนี้สูญที่เพียงพอ โดยอัตราส่วนของเงินสำรองรวมของธนาคารต่อสำรองพึงกันตามเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงสูงถึง 220%

ธนาคารทิสโก้ยังคงรักษาระดับฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดทั้งปี โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 22.4%  สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 11.0% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 17.4% และ 5.0% ตามลำดับ

Political News