สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

CK ร่วมกับ BEM ทอดผ้าป่าสามัคคี

คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ช.การช่าง ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 1,500,114 บาท

Political News