mb303 yaitu situs resmi spekulasi slot tergacor rating tertinggi hari ini saran google. lokasi gambling 'Slot Mania' slot gacor sah paling baik no 1 paling terjaga...mb808 yaitu website yang memberikan tambahan pendapatan langsung bagi anda pencari cuan koran yang bisa langsung di wd dan juga memperoleh probabilitas ...trpc77 tempat paling baik bakal pengetahuan judi slot yang tidak tertandingi! peroleh kesempatan logam buat menikmati kemudahan login yang ......megabet303 ialah situs legal ringan maxwin slot gacor yang dipastikan menang besar dan juga dipercaya fairplay dalam bermain oleh menyandang sertifikat international....trpc77 yaitu salah satu situs slot server thailand 'BO Agen' yang terbaru di lingkaran ini dan pernah mempersiapkan permainan slot paling gacor...ath303 adalah salah satu cukong spekulasi dan togel online terpercaya di indonesia. terjaga timbul di website...athena777 merupakan usul lokasi terbaik dan terpercaya 2024 berlandaskan meruah penjelasan member, jalan keluar kamu mencari lokasi terpercaya 2024 di indonesia. ... สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

BAM ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ระยะเวลา 6 เดือน หวังลดภาระลูกหนี้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

BAM ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือน หวังลดภาระทางการเงินของลูกหนี้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ย้ำเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ทุกรายเข้ามาเจรจาประนอมหนี้หาข้อยุติร่วมกันด้วยมาตรการช่วยเหลือที่ผ่อนปรน

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ในฐานะที่ BAM เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงที่ช่วยรองรับหนี้เสียในระบบการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการและแก้ไขให้กลายเป็นหนี้ดีกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 2567 สำหรับลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และยังมีการผ่อนชำระกับ BAM อยู่ โดยลูกหนี้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ BAM กำหนด จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ BAMโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย และสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกหนี้ ในช่วงที่กลไกตลาดกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่จุดสมดุลในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดย BAM ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของ BAM ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ได้ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ อาทิ โครงการสุขใจ ได้บ้านคืน ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยมีภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 25 ล้านบาท ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน คิดดอกเบี้ย 0 % นาน 25 เดือน ผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี, โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ สำหรับลูกหนี้กลุ่ม Start-up และ SME ที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 25 ล้านบาทให้ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน คิดดอกเบี้ย 0 % นาน 25 เดือน ผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี, โครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้ ที่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันมีภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 3 ล้านบาท

สามารถเลือกชำระหนี้ครั้งเดียวให้เสร็จสิ้น ภายใน 90 วัน หรือผ่อนชำระภายใน 3 ปีภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่น และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการประนอมหนี้กับกลุ่มลูกหนี้เกษตรกร ให้มาชำระหนี้ตามกำลังความสามารถและด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว ก็เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายบัณฑิตฯ กล่าวในตอนท้ายว่า BAM เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ทุกรายเข้ามาเจรจาประนอมหนี้เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน โดย BAM เจรจาบนพื้นฐานการพิจารณาถึงความสามารถที่แท้จริงและกำลังการผ่อนชำระของลูกหนี้ ดังนั้นในกรณีลูกหนี้รายใหม่ที่ได้รับจดหมายเชิญให้มาประนอมหนี้กับ BAM (Hello Letter) ให้รีบตัดสินใจติดต่อเจ้าหน้าที่ BAM ทันที ซึ่ง BAM ให้ความเชื่อมั่นว่าจะช่วยเหลือลูกหนี้ให้หาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขหนี้ต่อไป

Political News