สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ตลาดรถยนต์สิงหาคมติดลบต่อเนื่อง 11.7% ยอดขาย 60,234 คัน รถเก๋งยังโดนใจลูกค้าเติบโตต่อเนื่อง 4.9%

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ด้วยยอดขาย 60,234 คัน ลดลง 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่รถยนต์นั่งยังอยู่ในความต้องการของลูกค้า เติบโตต่อเนื่องด้วยยอดขาย 23,645 คัน เติบโต 4.9% ส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่องด้วยยอดขาย 36,589 คัน ลดลง 19.9% โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ ชะลอตัวเช่นกันด้วยยอดขาย 24,622  คัน ลดลงอย่างมากถึง 32.6% 

ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์

          ตลาดรถยนต์สิงหาคมชะลอตัว 11.7% ด้วยยอดขาย 60,234 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งยังเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 4.9% ด้วยยอดขาย 23,645 คัน ในขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวที่ 19.9% ด้วยยอดขาย 36,589 คัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ชะลอตัวถึง 32.6% ด้วยยอดขาย 24,622 คัน จากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ลื่นไหล ส่งผลให้มีการชะลอการสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจขนส่ง โดยมีประเด็นสำคัญคือความเข้มงวดของสถาบันการเงิน ที่มีความกังวลต่อหนี้เสียอันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

           ตลาดรถยนต์กันยายนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเข้าสู่ช่วงปลายปีตามฤดูกาลขาย อย่างไรก็ดีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในช่วงนี้ 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2566

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,234 คัน ลดลง 11.7 %

อันดับที่ 1 โตโยต้า      20,871 คัน      ลดลง 10.6 %   ส่วนแบ่งตลาด 34.6%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          11,380 คัน      ลดลง 28.2%    ส่วนแบ่งตลาด 18.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      7,084 คัน        เพิ่มขึ้น 0.2%    ส่วนแบ่งตลาด 11.8% 

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,645 คัน เพิ่มขึ้น 4.9 %                                  

อันดับที่ 1 โตโยต้า      8,346 คัน        เพิ่มขึ้น 12.7%  ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      4,348 คัน        ลดลง 25.3%    ส่วนแบ่งตลาด 18.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      929 คัน           ลดลง 41.6%    ส่วนแบ่งตลาด 3.9% 

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 36,589 คัน ลดลง 19.9%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      12,525  คัน     ลดลง 21.5%    ส่วนแบ่งตลาด 34.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,380 คัน      ลดลง 28.2%    ส่วนแบ่งตลาด 31.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,956 คัน       ลดลง 36.8%    ส่วนแบ่งตลาด 8.1% 

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 24,622 คัน ลดลง 32.6%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      10,014 คัน      ลดลง 28.1%    ส่วนแบ่งตลาด 40.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          9,999 คัน        ลดลง 31.7%    ส่วนแบ่งตลาด 40.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด         2,956 คัน      ลดลง 36.8%    ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,061 คัน

โตโยต้า 2,047 คัน - อีซูซุ 1,576 คัน – ฟอร์ด 1,130  คัน – มิตซูบิชิ 232 คัน – นิสสัน 76 คัน 

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 19,561 คัน ลดลง 36.3%                                

อันดับที่ 1 อีซูซุ             8,423 คัน        ลดลง 35.0%    ส่วนแบ่งตลาด 43.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      7,967 คัน       ลดลง 31.0%    ส่วนแบ่งตลาด 40.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        1,826 คัน       ลดลง 48.2%    ส่วนแบ่งตลาด  9.3%      

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2566

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 524,784 คัน ลดลง 6.2%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า       178,151 คัน   ลดลง 4.0%     ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ            109,396 คัน   ลดลง 23.0%    ส่วนแบ่งตลาด 20.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       60,769 คัน    เพิ่มขึ้น 11.5%  ส่วนแบ่งตลาด 11.6% 

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 194,243 คัน เพิ่มขึ้น 9.4%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า        67,435 คัน   เพิ่มขึ้น  31.2%  ส่วนแบ่งตลาด 34.7%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า        39,695 คัน   ลดลง   0.8%   ส่วนแบ่งตลาด 20.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ        11,593 คัน   ลดลง  20.4%   ส่วนแบ่งตลาด 6.0% 

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 330,541 คัน ลดลง 13.5%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า       110,716 คัน    ลดลง 17.5%    ส่วนแบ่งตลาด   33.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ            109,396 คัน   ลดลง 23.0%    ส่วนแบ่งตลาด   33.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด         25,827 คัน    เพิ่มขึ้น 11.4%  ส่วนแบ่งตลาด  7.8% 

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 232,556 คัน ลดลง 22.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ            98,860 คัน    ลดลง 24.5%    ส่วนแบ่งตลาด   42.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า       90,646 คัน    ลดลง 21.7%    ส่วนแบ่งตลาด   39.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด          25,827 คัน   เพิ่มขึ้น 11.4%  ส่วนแบ่งตลาด   11.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 43,001 คัน

โตโยต้า 15,585 คัน - อีซูซุ 15,206 คัน – ฟอร์ด 8,334 คัน – มิตซูบิชิ 3,038 คัน – นิสสัน 838 คัน 

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย  189,555 คัน ลดลง 26.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ            83,654 คัน      ลดลง  29.5%   ส่วนแบ่งตลาด 44.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      75,061 คัน      ลดลง  23.9%   ส่วนแบ่งตลาด 39.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        17,493 คัน      ลดลง   8.4%   ส่วนแบ่งตลาด  9.2%    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือซีพี โตโยต้า และ CJPT ประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนเป้าหมาย การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน

เปิดตัวครั้งแรก “HILUX CHAMP” รถกระบะโตโยต้าเพื่อทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมโปรใหญ่ ใจสั่นเว่อร์” ซื้อรถ ลุ้นรถ

พบการเปิดตัวครั้งแรก “HILUX CHAMP”พร้อมแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี! “โตโยต้า โปรใหญ่ ใจสั่นเว่อร์” ซื้อรถ ลุ้นรถ

โตโยต้าแนะนำรถกระบะมหาชนรุ่นใหม่ล่าสุด “ALL NEW HILUX CHAMP” รถกระบะท้ายเรียบพร้อมดัดแปลง พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไท

โตโยต้า ถนนสีขาว จัดนิทรรศการ “เจอกับตัวสตูดิโอ”

โตโยต้า เดินหน้าสู่องค์กรแห่งการขับเคลื่อน จัดแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า ครั้งที่ 45 เข้มข้นทั้ง 9 ประเภทการบริการ

Political News