สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุน บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต เพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) และนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม DRT ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 400 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) ของโรงงานในจังหวัดสระบุรีของ DRT ขนาดกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK แก่ DRT ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของตลาดส่งออกและตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในตลาด CLMV ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของ EXIM BANK ทั้งนี้ DRT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา สินค้าโครงสร้างบ้าน ร้านกาแฟสำเร็จรูป Diamond Cafe และบริการติดตั้งโครงหลังคาและกระเบื้องหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราเพชร” ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจำหน่ายไปยังกลุ่มโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ อาทิ ไทวัสดุ สยามโกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม และจำหน่ายให้แก่โครงการบ้านจัดสรร โดยมีแผนขยายธุรกิจทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน

“EXIM BANK เดินหน้าสร้างนักรบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากขึ้นในเวทีโลก คู่ขนานกับการสนับสนุนการค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประชาคมโลก” ดร.รักษ์ กล่าว

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Finances Diamond Building Products Plc.’s Concrete Tile (CT-6) Production Line Project to Boost Efficiency and Expand Production Capacity

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mr. Satid Sudbuntad, Chief Executive Officer, Diamond Building Products Plc. (DRT), and Mr. Sunthorn Suwannajade, DRT Assistant Chief Executive Officer, Production and Engineering, jointly signed an EXIM Thailand credit facility agreement worth 400 million baht to finance DRT’s concrete tile (CT-6) production line project at EXIM Thailand’s Head Office on February 2, 2023. The project aims to install a concrete tile (CT-6) production line with a production capacity of 100,000 tons per year at DRT’s factory in Saraburi Province to enhance production efficiency to serve markets both at home and overseas.   

EXIM Thailand President said that EXIM Thailand’s financial facility to DRT this time is in line with the Bank’s policy and role as “Thailand Development Bank” to support entrepreneurs in construction material industrial sector for their higher production potential. CT-6 is one of the products that help save energy used in the production process and is ecofriendly. The increase in the production capacity will contribute to the country’s development of infrastructures and industrial sectors, as well as expansion of export and property markets, particularly in the CLMV markets, which is one of EXIM Thailand’s key missions. DRT is a producer and distributor of roofing products, equipment for house structures, functional café (Diamond café) and provider of such services as roof stripping and installation services under the “Diamond” trademark. Its product distribution and service provision cover provinces nationwide, e.g. distribution to large modern trade groups like Thai Watsadu, Siam Global House and Mega Home, and to property development projects. The Company has a business plan underway to further expand in and beyond Thailand to ASEAN. 

“EXIM Thailand will proceed with its mission to build Thai economic warriors on the global front to a greater extent alongside support of trade and investment for development of infrastructures and industrial sectors of Thailand and other countries in the region to enable sustainable growth in all dimensions, i.e. economic, social and environmental dimensions of Thailand and the global community,” added Dr. Rak. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Political News