สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU ฉลองความสำเร็จสร้างผู้ส่งออก Top X รุ่นแรก

EXIM BANK สานพลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีฉลองความสำเร็จและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่สำเร็จหลักสูตรครบวงจร Top X EXECUTIVE PROGRAM รุ่นที่ 1 ได้รับความรู้ทางธุรกิจยุคใหม่ ข้อมูลตลาดต่างประเทศเชิงลึก ช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ เครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมแหล่งเงินทุน คาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท จากการจับคู่เจรจาธุรกิจ ผู้จบหลักสูตรสามารถสมัครขอรับสินเชื่อ “EXIM Export Ready Credit” วงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 3.50% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 3 ปี ฟรี! ค่า Front-end Fee ของ EXIM BANK

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Top X EXECUTIVE PROGRAM รุ่นที่ 1 หลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ 3 สภาธุรกิจชั้นนำและสถาบันอุดมศึกษาในการจัดให้มีหลักสูตร Top X ครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการสานพลังระหว่างภาครัฐ ภาคการเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจ และสถานศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติของเงินทุน องค์ความรู้ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำพาธุรกิจก้าวผ่านความแปรปรวนของเศรษฐกิจและการค้าโลกไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ทำให้ผู้ประกอบการไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในระบบประมาณ 3.2 ล้านรายและทำธุรกิจส่งออกเพียง 1% สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทัพสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกที่เปิดกว้าง นับเป็นขุมพลังใหม่ที่เป็นความหวังในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK รายงานความสำเร็จของหลักสูตร Top X รุ่นที่ 1 ซึ่งเกิดจากการสานพลังระหว่าง EXIM BANK กับองค์กรพันธมิตร เพื่อสร้างและขยายจำนวนนักธุรกิจระหว่างประเทศชั้นแนวหน้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาการอบรมกว่า 2 เดือน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 50 ท่านได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่ม ได้ไอเดียใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศ รวมถึงประสบการณ์จริงจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดูงานนอกสถานที่ และที่สำคัญ คือ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในลักษณะ Sandbox Business Matching ซึ่ง EXIM BANK ทำงานร่วมกับทีมประเทศไทยนำพาผู้ประกอบการ Top X รุกตลาดต่างประเทศ ทั้ง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และตะวันออกกลาง โดยการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ Sandbox รวมถึงมีการขยายผลต่อ คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาทจากคู่เจรจากว่า 50 คู่ ผู้ผ่านการอบรมสามารถสมัครขอรับบริการสินเชื่อ “EXIM Export Ready Credit” วงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 3.50% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 3 ปี ฟรี! ค่า Front-end Fee ของ EXIM BANK

“EXIM BANK มุ่งมั่นขยายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อติดอาวุธผู้ประกอบการไทยให้พร้อมออกไปแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างประสบความสำเร็จ สร้างผู้ส่งออกรายใหม่จำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเติมความรู้ เติมทุนทุกวงจรธุรกิจ และเติมเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดย EXIM BANK จะพัฒนาหลักสูตร Top X รุ่นที่ 2 ในปี 2566 ต่อไป เพื่อสร้าง Ecosystem วงจรการค้าที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงกับการพัฒนาในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์ กล่าว

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand, TCC & BOT, FTI, TNSC and CMMU Celebrate Success in Building Top X Class 1 Exporters Fully Equipped with Knowledge Base, Sources of Funds and Networks with Expected Trade and Investment Value of Over 1,000 Million Baht

EXIM Thailand has joined hands with the Thai Chamber of Commerce (TCC) and Board of Trade of Thailand (BOT), the Federation of Thai Industries (FTI), Thai National Shippers’ Council (TNSC), and the College of Management of Mahidol University (CMMU) in celebrating the successful collaboration and awarding of certificates to entrepreneurs who have fully completed the Top X Executive Program, Class 1. The trainees have been provided with modern business know-how, in-depth export market data, prospective marketing channels, business networks, and sources of funds. This collaborative program is expected to help generate trade and investment value of more than 1,000 million baht. The new exporters from the program may apply for “EXIM Export Ready Credit,” a revolving credit facility with a maximum credit line of 5 million baht, a special interest rate starting from 3.50% p.a., a loan tenor of up to 3 years, and free! front-end fee.

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance, presided over the certificate presentation ceremony of the Top X Executive Program, Class 1, a short-term course for business owners and executives for export business development and enhancement, at the Ministry of Finance on November 26, 2022. Also participating in the ceremony to extend congratulations were Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), Dr. Chaichan Charoensuk, Chairman of Thai National Shippers’ Council (TNSC), Dr. Visit Limlurcha, Vice Chairman of the Thai Chamber of Commerce (TCC), Mr. Chartchai Panichewa, Vice Chairman of the Federation of Thai Industries (FTI), and  Assoc. Prof. Dr. Wichita Raktham, Dean of the College of Management, Mahidol University (CMMU).

The Minister of Finance said that the collaboration between EXIM Thailand, the three leading business organizations and the higher education institution in organizing this Top X Executive Program can be seen as a new chapter of the synergized efforts between the public and private sectors, namely finance and banking, business and educational institutions, aiming to strengthen businesses throughout the supply chains in a concrete manner and in multi-dimensions covering capital, knowledge base and tools that would help Thai entrepreneurs bring their businesses through global trade and economic uncertainties toward steady business growth. This is anticipated to empower and enable the around 3.2 million Thai entrepreneurs in the system, of whom only 1% have engaged in export businesses, to step up as leaders bringing an extensive array of Thai goods to the large, open global markets, representing a new source of hope of driving forces for the sustainable growth of Thai economy.     

President EXIM Thailand has reported on the successful outcome of the Top X Executive Program, Class 1, driven by the powerful team-up of the Bank and its business counterparts to build and expand the number of leading international businessmen for Thailand. Throughout the more than 2 months of the program, the 50 trainees have gained comprehensive knowledge, got new ideas for their business operations from sharing and exchange of experiences with the country’s leading businessmen and experts, and build up hands-on experiences from the program workshop, offsite visits, and most importantly, the Sandbox business matching for which EXIM Thailand has worked closely with Thailand Team in bringing Top X entrepreneurs to penetrate overseas markets, comprising the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) and the Middle East. The actual trade and investment under the Sandbox and the extension from which are predicted to be as high as over 1,000 million baht in value from more than 50 pairs of negotiation partners. Entrepreneurs who have undergone and completed the program may apply for “EXIM Export Ready Credit,” a revolving credit facility with a maximum credit line of 5 million baht, a special interest rate starting from 3.50% p.a., a loan tenor of up to 3 years, and free! front-end fee. 

“EXIM Thailand is committed to expanding our cooperation with both public and private sectors to get Thai entrepreneurs fully armed to ensure their successful competition in the global markets, and consistently build new exporters through fill-up of knowledge, capital for all business cycles, and offline and online business networks and marketing channels. We will continue to develop the Top X Executive Program, Class 2, in 2023 to create trade ecosystem that would help drive Thailand’s export and economic growth in linkage with social and environmental development on a sustainable basis,” added Dr. Rak.   

Political News