สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

TIP Smart Assist  ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลราชสิงห์ บุคคลต้นแบบแห่งปี 2565

คุณอรรถพล ท้วมเจริญ   คุณธัชพล วรรณสุกใส   คุณฐานิต นุตโร   คุณทรัพย์ทวี อิทธิสุภรณ์รัตน์  และคุณณปวริศร์  จนานันท์พงศ  ทีม Tip Smart Assist  ของ บริษัท ทิพยประกันภัย ได้รับเลือกเข้ารับรางวัล ราชสิงห์ บุคคลต้นแบบแห่งปี 2565  ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา จาก ฯพณฯพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล ราชสิงห์ บุคคลต้นแบบแห่งปี 2565 ที่จัดโดยสมาคมวีรบุรุษไทยอาสา

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อคนไทยและสังคมไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้คือ บุคคลต้นแบบ ของสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีในการยึดถือและเดินตามได้อย่างสง่างาม ซึ่งมีผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม เข้ารับรางวัลมีหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงศิลปิน นักร้อง นักแสดง เข้ารับรางวัลดังกล่าวด้วย ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำหรับทีม TIP Smart Assist   เป็นทีมสำรวจภัย (Surveyor) ของบริษัท ทิพยประกันภัย ที่มีหน้าที่ในการสำรวจภัย ดูแลลูกค้า ภายใต้คอนเซ็ปท์ “มาไวใส่ใจ ไม่มากเรื่อง”  และอีกหนึ่งสิ่งที่ ทีม TIP Smart Assist ทุกคนมีและได้ทำควบคู่ไปกับการทำงานนั่นคือการทำจิตอาสาดูแลช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนน หรือผู้ประสบภัยต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นลูกค้าของทิพยประกันภัยหรือไม่ ซึ่งปัจจุบัน ทีม TIP Smart Assist  กว่า 250 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ

Political News