สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กรุงเทพประกันภัยร่วมทำบุญแด่หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ เป็นเงินกว่า 537,448 บาท 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  และนายชวาล โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทผู้เช่าภายในอาคารได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และทำบุญในโครงการไถ่ชีวิตโคนมจากดำริของหลวงพ่ออลงกต

นอกจากนี้ยังได้ร่วมอุดหนุนสินค้าแบรนด์นาถะในโครงการวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วย HIV และคนชรา โดยบริษัทฯ ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทผู้เช่าภายในอาคารยังได้ร่วมทำบุญอีกจำนวน 337,448 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 537,448 บาท  ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

Political News