สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เคทีซีส่งมอบเงินสมทบศิริราชมูลนิธิจากกิจกรรม"ชวนปันน้ำใจ ยกเลิกรับใบแจ้งยอดฯ แบบกระดาษ ใช้ e-Statement"

นางสาวชนิดาภา สุริยา (กลางซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ปฎิบัติการ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบเงิน 225,340 บาท สมทบทุนให้กับศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ โมกขะเวส (กลางขวา) กรรมการเหรัญญิก เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากกิจกรรม "ชวนปันน้ำใจ ยกเลิกรับใบแจ้งยอดฯ แบบกระดาษ ใช้ e-Statement” ซึ่งสมาชิกเคทีซี 11,267 ราย ได้เข้าร่วมในกิจกรรม โดยทุกความร่วมมือจากสมาชิก 1 ราย เคทีซีร่วมบริจาคสมทบทุน 20 บาท

งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KTC presents donation funds to Siriraj Foundation

from the “Switch from Paper Statements to e-Statements” Project.

Ms. Chanidapa Suriya (center to the left), Senior Vice President - Operation, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, represented the company in handing over 225,340 baht donation funds collected from the “Switch from Paper Statements to e-Statements” project to Siriraj Foundation Siriraj Hospital through Dr. Jaiyavat Mokkhaves (center to the right), M.D., Treasurer, to support the procurement of medical equipment to treat COVID-19 patients. A total of 11,267 KTC cardmembers participated in the activity whereby KTC donated 20 baht for every cardmember participation.

The event recently took place at the Conference Room, Siriraj Foundation, Mahidolbumpen Building.

 

Political News