สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK จับมือพันธมิตรส่งมอบอาหารปรุงสุกจากโรงครัว CSR บรรเทาความเดือดร้อน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยนายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนปลาทูน่ากระป๋อง และนายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนข้าวสาร ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว และน้ำดื่ม ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่รวมทั้งสิ้น 800 กล่อง ส่งมอบพร้อมขนมและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และกักตัวในชุมชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสายไหม ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงพยาบาลภูมิพล ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มสายไหมต้องรอด ในกิจกรรม “ครัวกลางชุมชนคนอารีย์ by EXIM” ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

Political News