สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

BKI ระดมมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อหนุนด่านหน้ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤต

ด้วยจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และความห่วงใยคนในสังคม กรุงเทพประกันภัยไม่หยุดนิ่งที่จะช่วยดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดและผู้ที่เดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่าเกือบ 40 ล้านบาท             

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละวันยังคงพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเข้าระบบการรักษาในสถานพยาบาลมีมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ เกือบทั่วประเทศขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่วิกฤต ซึ่งไม่เพียงแต่เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นที่ไม่เพียงพอ แต่ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามซึ่งเปิดขึ้นเฉพาะกิจก็มีความต้องการเป็นอย่างมากเช่นกัน และไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนให้เขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ  ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายชวาล  โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา  โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า จึงได้ร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,825,336 บาท ดังนี้

 • เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมจำนวน 55 เครื่อง
  มอบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลธัญบุรี
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 • เตียงสำหรับผู้ป่วย รวมจำนวน 66 เตียง มอบให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร
 • ชุด CAPR (Controlled Air Purifying Respirator) อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ รวมจำนวน 9 เครื่อง มอบให้แก่โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • ชุด PPE (Personal Protective Equipment) รวมจำนวน 3,000 ชุด มอบให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อส่งต่อชุมชนคลองเตย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสาทร วัดสุทธิวรารามในโครงการพระไม่ทิ้งโยม และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
 • เครื่องผลิตออกซิเจนชนิดพ่นละอองยา รวมจำนวน 120 เครื่อง พร้อมสายออกซิเจนเสียบจมูก 2,400 เส้น มอบให้แก่โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ ศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสาทร และกลุ่มเส้นด้าย
 • รถเข็น Wheelchairs จำนวน 20 คัน มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม
 • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งเตรียมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ซึ่งเตรียมส่งมอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตสาทร และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสาทร
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่ ตู้เย็น ไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน พร้อมของอุปโภค
  ที่จำเป็นอื่นๆ
  มอบให้แก่ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กป่วยโควิด-19 (เกียกกาย)
 • ถุงซิปสำหรับบรรจุศพผู้เสียชีวิต จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่วัดสุทธิวรารามในโครงการพระไม่ทิ้งโยม
 • เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ฯลฯ มอบให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี สถานพยาบาลและชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

            ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้านให้แก่คนในสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข ซึ่งก่อนหน้านี้ในวาระบริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการความดีไม่มีสิ้นสุด ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวที่สำคัญคือการมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและความดันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้มีการมอบรวมจำนวน 44 เครื่อง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 19,375,000 บาท และเมื่อรวมกับการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในมูลค่า19,825,336 บาทแล้ว เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,200,336 บาท

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจและจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ของกรุงเทพประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมอบอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยมุ่งหวังว่าจะช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตลงได้มากที่สุด

Political News