สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK จับมือ สสว. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เสริมศักยภาพ SMEs ไทย

นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและประธานคณะกรรมการกรุงเทพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่การส่งออก (Upskill SMEs Exporters) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความรู้ให้ผู้ประกอบการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้สนใจเริ่มต้นส่งออกสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจ บริหารจัดการสภาพคล่อง และมีความพร้อมที่จะเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในระยะยาว ผ่านการประชุมออนไลน์ระหว่าง 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Joins Forces with OSMEP and Federation of Thai SME to Enhance Potential of Thai SMEs in Export Start-up and Expansion with Confidence

Mrs. Wantana Mongkolsri, Senior Executive Vice President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), Mr. Veerapong Malai, Director-General of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), and Mr. Sangchai Theerakulwanich, Chairman of the Federation of Thai SME and Chairman of Bangkok Committee, jointly signed a Memorandum of Understanding via online meeting among the three institutions on July 15, 2021 to cooperate in upskilling SME exporters so that SMEs have potential for international trade by providing advice and training to boost relevant knowledge for entrepreneurs at various levels, from those with export aspirations, in order that they can develop their business models, manage liquidity and be able to explore and access new business opportunities in overseas markets with confidence and long-term success.

Political News