สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK ร่วมสนับสนุน SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ส่งออกได้มากขึ้น

EXIM BANK ร่วมสนับสนุน SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ส่งออกได้มากขึ้น ในโครงการความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ “จับคู่กู้เงิน...สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.กีรติ รัชโน (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พบปะกับผู้ประกอบการ SMEs ในกิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการจับคู่กู้เงิน...สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก ซึ่ง EXIM BANK ร่วมออกบูทให้คำปรึกษาแนะนำและเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติวงเงินภายใน 7 วันทำการ พร้อมกรมธรรม์ประกันการส่งออกคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศและการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก หรืออยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การส่งออก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ EXIM BANK ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้โครงการนี้แล้ว 43 กิจการ เป็นวงเงินอนุมัติรวม 138.2 ล้านบาท และอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอีกกว่า 212 กิจการ วงเงินรวมที่อยู่ระหว่างพิจารณาให้สินเชื่อจำนวน 1,208.1 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนรวมภายใต้โครงการนี้ 2,500 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน 2564

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Joins Forces with Ministry of Commerce To Boost Export of SMEs in the Northeast Under SMEs-Financial Institutions Loan Matching Project

Mr. Jurin Laksanawisit (fourth left), Deputy Prime Minister and Minister of Commerce, together with Dr. Keerati Rushchano (third left), Director-General, Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, and Director of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mrs. Warangkana Wongkhaluang (third right), EXIM Thailand’s Senior Executive Vice President, met with SME entrepreneurs in the follow-up activity for the SMEs-Financial Institutions Loan Matching project, at Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani on July 9, 2021. Under the project, EXIM Thailand, in collaboration with the Ministry of Commerce, provides advisory services and credit facility with a special interest rate of 3.99% per annum throughout the project term, requiring no asset-based collateral. The credit lines will be approved within 7 business days in conjunction with export credit insurance policy to safeguard SMEs against non-payment by overseas buyers and entitlement to participating in international trade training courses to promote the Northeastern SMEs’ export startup and expansion.

Under the project, a total credit support of more than 138.2 million baht has been approved to 43 clients while 212 other clients with a total credit approval amount of 1,208.1 million baht are in the pipeline. The project’s total credit support is 2,500 million baht and the availability period is from today until September 7, 2021.

Political News