สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บริษัท กลางฯ หนุนภาครัฐ ผุดมาตรการหลากหลาย หวังช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" 

   ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมาตรการแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยอย่างสุขใจ ห่างไกลจากอุบัติเหตุและโควิด-19 ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทาง  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้  

  กิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”  

  บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย บริษัทกลางฯ จัดทำกิจกรรมเพื่อยานพาหนะปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 10 เมษายน 2564 โดยเป็นการให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 254 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

  กิจกรรมยานพาหนะปลอดภัย “รถพร้อม”  

            บริษัทกลางฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ฟรี ในกิจกรรมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  

  กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัย “เปลช่วยชีวิต”  

            บริษัทกลางฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เปลกู้ชีพกู้ภัยให้กับมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 800 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ปลอดภัยถึงมือหมอ และเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในและนอกเทศกาล  

  กิจกรรมผู้ใช้ยานพาหนะปลอดภัย “คนพร้อม”  

            บริษัทกลางฯ ให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด สนับสนุนน้ำดื่มกว่า 4,000 โหล ผ้าเย็นจำนวน 10,000 ชิ้น,ยาหม่อง,ยาดม,พิมเสนน้ำ 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายตามจุดบริการ ให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ขับขี่ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผนที่ทางหลวง 10,000 ชุด ซึ่งมีข้อมูลจุดบริการและเบอร์โทรศัพท์ของตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ พร้อมทั้งรายละเอียดความคุ้มครองของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อีกด้วย  

   

   

  กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย “ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย”  

            บริษัทกลางฯ ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 11 จังหวัด ทำการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยได้แก่ ตรัง,ตราด,ตาก,ปทุมธานี,พะเยา,พิจิตร,พิษณุโลก,เลย,สงขลา,สุโขทัย และ สุราษฎร์ธานี โดยใช้หมวกนิรภัยรวมจำนวน 3,763 ใบ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีสติ มีวินัยและมีน้ำใจรวมถึงมุ่งเน้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยและปฎิบัติตามกฎจราจร  

  “ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.Thairsc.com”  

            ประชาชนสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลจุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประชาชนสามารถทราบว่าพื้นที่ที่จะเดินทางไปนั้น มีจุดที่ต้องระมัดระวังที่ใดบ้าง รวมถึงบริษัทกลางฯ ยังได้มีการรวบรวมจุดเสี่ยงที่ทุกจังหวัดได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว และได้นำมาจัดเก็บเป็นข้อมูลไว้ในศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  

  “อุบัติเหตุจากรถ แจ้งบริษัทกลางฯ ทันที ที่ Call Center 1791 หรือแอดไลน์ @iRVP”  

   

            ประชาชนสามารถแอดไลน์ @iRVP ของบริษัทกลางฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ เมื่อเกิดหรือพบเห็นอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถค้นหาสถานพยาบาล หรือสถานีตำรวจ ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อประสานแจ้งเหตุได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสามารถแจ้งเหตุผ่าน สายด่วน 1791 หรือผ่านไลน์ @iRVP ได้อีกด้วย  

  “บริษัทกลางฯ ร่วมกับธุรกิจประกันภัย จ่ายสินไหมทดแทน 24 ชั่วโมง”  

            บริษัทกลางฯ ร่วมกับธุรกิจประกันภัย จะดำเนินการจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง (วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564) เมื่อได้รับแจ้งการเกิดอุบัติทางถนนและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. ทางบริษัทกลางฯและเครือข่ายจะไปดำเนินการจ่ายค่าปลงศพให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตทันทีภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด เพื่อการเยียวยาบรรเทาทุกข์เบื้องต้นอย่างเร่งด่วน รวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลโดยประสานงานรับรองสิทธิผู้ป่วยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมง  

   

   

   

Political News