สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.กรุงไทย คว้ารางวัล Best Equity House จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 2021

นางชวินดา  หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ปีนี้ บลจ. กรุงไทยเริ่มต้นปีได้อย่างน่าชื่นชมด้วยการคว้ารางวัล Best Equity House จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 2021 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดมอบรางวัลดังกล่าวให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการในประเทศไทย และ บลจ. กรุงไทยก็แสดงศักยภาพจนสามารถได้รางวัลนี้มาครอง 

 นางชวินดา กล่าวเสริมว่า “ความสำเร็จของ บลจ. กรุงไทย ในวันนี้  เกิดจากความเอาใจใส่ต่อการบริหารกองทุนอย่างรอบคอบ มีรูปแบบการคัดกรองสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนอย่างสมเหตุผลและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยปณิธานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ควบคู่ไปพร้อมกับโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน เพราะ KTAM เชื่อว่า การลงทุน คือ อนาคตของทุกคนในยามที่เติบโตขึ้น การมีวินัยการออมที่ดี จะสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”

Political News