สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ชาวเคทีซีไม่หวั่นโควิดร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 โดยมีผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจกันบริจาคโลหิต จำนวน 33,600 ซีซี เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้นB1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

ทั้งนี้ เคทีซีได้สนับสนุนให้พนักงานเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายกับการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยในปี 2563 มีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต รวม 160,200 ซีซี

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KTC came together for a blood donation initiative to help fellow humans

Recently, The Executives and employees from “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, came together to donate a total of 33,600 CC of blood under prevention measures for COVID-19 to The National Blood Center, Thai Red Cross Society for further use with patients. The event took place at the Main Conference Room, B1 floor, UBC II building on Sukhumvit 33 road.

On this note, KTC encourages employees to maintain good health in preparation and has implemented a quarterly blood donation activity. In 2020, KTC executives and employees jointly donated a total of 160,200 CC of blood.

Political News