สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

นางวรรธนา มงคลศรี รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวน 5 ทุน และเงินสนับสนุนค่าอาหารและการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ยากไร้ ผ่านมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในอนาคต โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิฟอร์เด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Gives Vocational Education Scholarships and Donation to Thai Youth and Children through FORDEC

Mrs. Wantana Mongkolsri, Acting President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), awarded five vocational education scholarships and cash donation to support food and education for underprivileged children and their families worth 200,000 baht through Foundation for Rehabilitation and Development of Children and Family (FORDEC), at Wat Mahavong Community DayCare Center-FORDEC 6 in Samut Prakan province on February 23, 2021. Received by Dr. Amporn Wathanavongs , Founder and President & CEO of FORDEC, the scholarships and donation aimed to promote educational and employment opportunities and better quality of life for Thai youth and children in the future.

Political News