สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

Crenovative Content เปิดระดมทุนผ่านสินวัฒนา ในโครงการ “ผ้าทอขนแกะ 100% หมู่บ้านห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ และสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี แห่งเดียวที่นำภูมิปัญญาชาวปกากะญอ ผสานความรู้จากกลุ่มมิชชันนารี มาถักทอผลิตผ้าทอขนแกะ เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อเนื่องกันมากว่า 6 ทศวรรษ ด้วยความตั้งใจ ความประณีต เทคนิคการถักทอด้วย “กี่เอว ”อันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านห้วยห้อม งานหัตถกรรมฝีมือที่ได้รับการันตีจาก OTOP ให้เป็นสินค้า 5 ดาว “ผ้าทอขนแกะ Limited Edition ที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้” ทำขึ้นเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ในจำนวนจำกัดเพียง 20 ผืน

กว่าจะมาเป็นผ้าทอขนแกะไม่ใช่เรื่องง่าย ... 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเลี้ยงดูแกะ  หมู่บ้านห้วยห้อม มีฝูงแกะที่เลี้ยงเพื่อนำขนแกะไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม เพียง 20 ตัวเท่านั้น โดยการตัดขนแกะจะตัดได้ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี โดยใช้กรรไกรตัดขนออกอย่างชำนาญและเบามือ เพื่อไม่ให้เกิดแผลที่ตัวแกะ เมื่อตัดเสร็จแล้วจึงปล่อยแกะเข้าคอกเลี้ยงดูตามปกติ จนกว่าจะมีขนที่หนาพอในรอบการตัดใหม่

ใช้เวลาและความอดทน 

เมื่อได้ขนแกะมาจึงนำไปฟอกในน้ำยาซักฟอก และล้างออกเพื่อทำความสะอาด (เป็นจำนวน 6-7 ครั้ง) หรือจนกว่าน้ำที่ซักจะเป็นสีขาวใส หลังจากนั้นนำไปต้มเพื่อกำจัดไขมันที่ติดอยู่บนขนของแกะ ใช้เวลาเคี่ยวนานกว่า 4 ชั่วโมง และนำไปตากแดดให้แห้งสนิท เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและอาศัยความอดทนสูง 

มีความประณีต ใช้ความชำนาญ พิถีพิถันอย่างตั้งใจ 

ขนแกะที่ได้หลังจากตากเสร็จแล้ว จะถูกสางด้วยแปรงหวีซี่เล็กๆ (หวีแปรงขนแกะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย) สางจนขนแกะมีความหยืดหยุ่น กระจายตัวออกจากกัน เมื่อแปรงซ้ำๆ จะให้ขนที่ฟูละเอียด สีขาวนุ่มฟู 

ผ้าทอเอกลักษณ์ของบ้านห้วยห้อม 

เมื่อได้ขนแกะที่ฟูละเอียดแล้ว ชาวบ้านจะนำไปปั่นเป็นเส้นด้ายยาวด้วยจักร บรรจงขึ้นเส้นด้ายด้วยฝีมือและความชำนาญ เพื่อให้เส้นด้ายมีขนาดเท่ากัน จากเส้นด้ายนำมาต่อยอดถักทอ โดยใช้กี่เอวที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชาวปกากะญอ ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเวลามาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี  

มอบสิ่งดีๆกับคนที่คุณรัก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนงานศิลปะ สร้างรายได้ให้ชุมชน และสืบสานงานภูมิปัญญาที่นี่ให้คงอยู่ต่อไป.... 

การระดมทุนในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมในชุมชน เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านสามารถนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านให้รับรู้กันในวงกว้างอีกด้วย  ผ้าทอขนแกะหนึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้าน งานหัตถกรรมฝีมือ ที่ประณีต งดงาม  คู่ควรแก่การอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป 

ช่วงเวลาในการระดมทุน 

ระดมทุน : 7 - 26 มกราคม 2564 

จัดส่ง : 27 มกราคม - 28 กุมพาพันธ์ 2564  

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ “ผ้าทอขนแกะ 100% หมู่บ้านห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน”  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสนับสนุนได้ทาง https://social.sinwattana.com/sheepwoolhuayhom

สำหรับ สินวัฒนา แพลตฟอร์มระดมทุนคราวด์ฟันดิงออนไลน์เต็มรูปแบบ ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ระดับสากล ปัจจุบันให้บริการการระดมทุนใน 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Social Crowdfunding Platform ที่มุ่งเน้นโครงการระดมทุนที่พัฒนาสังคม และ Equity Crowdfunding Platform ที่เปิดระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยและนักลงทุน ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Debt Securities Crowdfunding Platform การระดมทุนในลักษณะของการกู้ยืม หรือ หุ้นกู้ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต ด้วยความเชื่อว่าเราจะสามารถมุ่งเน้น ให้เกิดการปฏิวัติเศรษฐกิจของธุรกิจด้วยการพัฒนาแหล่งเงินทุน เพราะ “Never Let Funding Be Your Showstopper - เราจะไม่ให้เงินทุนเป็นอุปสรรคของคุณ” อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินวัฒนาได้ที่ https://www.sinwattana.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News