สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กบข.เผยผลวิจัยโครงการ GPF Most Admired Brands ประจำปี 2563

          กบข. ร่วมกับ นิตยสารแบรนด์เอจ จัดโครงการ GPF Most Admired Brands ประจำปี 2563 เผยผลสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการที่สมาชิกชื่นชอบ พร้อมขยายผลโครงการ ต่อยอดพัฒนาสิทธิพิเศษสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ร่วมกับนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) จัดโครงการวิจัยทัศนคติ ความพึงพอใจ และความชื่นชอบของสมาชิก กบข. ที่มีต่อสินค้าและบริการ ประจำปี 2563 (GPF Most Admired Brands 2020) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ และความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อแบรนด์ในมุมมองต่างๆ โดยสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกจำนวน 7,530 คน ครอบคลุมสวัสดิการ 6 หมวดยอดนิยม ได้แก่ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันภัย ร้านหนังสือ และบริการเครือข่ายโทรศัพท์

จากผลสำรวจพบว่า 5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ กบข. นำมาจัดสิทธิพิเศษให้ ได้แก่ 1. การโปรโมทสิทธิพิเศษผ่าน My GPF Application 2. แบรนด์มีนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่อยู่เสมอ 3. สมาชิกรู้สึกว่าแบรนด์นั้นเหมาะสมกับตนเอง 4. แบรนด์ให้ราคาถูกและส่วนลดพิเศษ และ 5. แบรนด์มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ

          นอกจากนี้ ทีมวิจัยของนิตยสารแบรนด์เอจยังได้วิเคราะห์ประมวลผลสำรวจ และจัดอันดับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและสมาชิก กบข. ใช้บริการมากที่สุด คือ ทิพยประกันภัย

ประเภทที่ 2 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด ตามหมวดสวัสดิการยอดนิยม ได้แก่ หมวดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ เอไอเอส, หมวดร้านหนังสือ คือ ซีเอ็ด, หมวดสินเชื่อบุคคล คือ ธนาคารกรุงไทย,  หมวดประกันชีวิต คือ เอไอเอ และหมวดสินเชื่อรถยนต์ คือ กรุงศรีออโต้

ประเภทที่ 3 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ตามปัจจัยความไว้วางใจของสมาชิกตามหมวดสินค้าและบริการ ได้แก่ หมวดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น่าเชื่อถือและมีความคุ้มค่ามากที่สุด คือ ทรูมูฟเอช, หมวดสินเชื่อรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและสมาชิก กบข. มีความคุ้นเคยมากที่สุด คือ ธนชาต DRIVE, หมวดประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือและเป็นแบรนด์ที่เหมาะสมกับสมาชิก กบข. มากที่สุด คือ ไทยประกันชีวิต และหมวดประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด คือ เมืองไทยประกันชีวิต

ทั้งนี้ การทำโครงการวิจัยดังกล่าวจะช่วยทำให้ กบข. เข้าใจสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดย กบข. จะนำผลวิจัยเข้าหารือกับพันธมิตรสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้า บริการ สิทธิพิเศษต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเจรจาคัดสรรผลิตภัณฑ์บริการร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการรายใหม่ เพื่อมอบสิทธิพิเศษสวัสดิการที่หลากหลายและเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง

Political News