สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

CKPower คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563”

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ CKP รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment : THSI) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2020 ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

Political News