สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายจุมพล ริมสาคร (ที่ 3 จากขวา) รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Security Awareness : Frontline Defense” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Political News