สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กสิกรไทย เชื่อมต่อบริการทางการเงินผ่านแอปสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

    นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ร่วมเปิดตัวการเชื่อมต่อบริการทางการเงินผ่าน โมบาย แอปพลิเคชัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด กับ K PLUS เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย และผูกบัญชีกับแอปสหกรณ์ฯ สามารถฝาก-ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ผ่าน K PLUS  ได้สะดวกและรวดเร็ว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ อาคารจามจุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KBank links financial services via mobile application of Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited

          At Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited, Chamchuri Building, Mr. Silawat Santivisat , KBank Senior Executive Vice President, and Asst. Prof. Weerapun Rungseevijitprapa , Chairman of Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited, recently unveiled a new feature, which links the application of Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited with K PLUS. The new feature is intended to offer Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited’s members, who have a KBank saving account linked with the application of the Cooperative to deposit and withdraw money from savings accounts of the Cooperative via K PLUS more conveniently. 

Political News