สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK พัฒนาบริการประกันการส่งออก

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกประกันส่งออก EXIM for Small Biz เป็นบริการประกันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีหรือจ้างงานไม่เกิน 50 คน ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก และไม่เคยใช้บริการประกันการส่งออก ให้มีความมั่นใจที่จะส่งออกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสาเหตุทางการค้าหรือการเมือง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 600 บาท อัตราความคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาท ครอบคลุม 133 ประเทศทั่วโลก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Rolls out Export Credit Insurance Facility Promoting Small Entrepreneurs to Confidently Start or Expand Export Businesses

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) recently rolled out EXIM for Small Biz, export credit insurance facility to help small entrepreneurs with annual revenue of not exceeding 100 million baht or employment of not more than 50 employees who have just started to export and have never been EXIM Thailand’s policyholder before, export to more than 133 countries worldwide more confidently. In case of payment defaults caused by overseas buyers, EXIM Thailand will compensate for loss arising from commercial or political risks. Insurance premium starts at only 600 baht while claim payment is 80% of loss realized. A maximum insured amount of 2 million baht is eligible for each insured.

Political News