สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กรังด์ปรีซ์ฯ ยกเลิกการจัดงาน“บางกอก ยูสคาร์โชว์ ปี2020

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานจัดงาน บางกอก ยูสคาร์ โชว์ เปิดเผยว่า  จากการที่ภาครัฐได้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” และ “บางกอก ยูสคาร์โชว์” ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด

คณะผู้จัดงานฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน “บางกอก ยูสคาร์โชว์” ในปี 2020 นี้ ซึ่งเดิมได้จัดเตรียมการจัดงานไว้ในช่วงระหว่างการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เพื่อจัดสรรบุคลากรในการดำเนินการจัดงานทั้งหมด มาดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ได้อย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านในการติดตามการจัดงานแสดงต่างๆ ของบริษัทฯ มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในการจัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ ในครั้งต่อๆไป

Political News