สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

คนไทยไม่ทิ้งกันซีพี ออลล์ ถวายเจลแอลกอฮอล์ มจร

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ถวายเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 20,000 ขวด มูลค่า 2.2 ล้านบาท แด่ ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานบริษัท  “ร่วมสร้างสรรค์และเเบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม

Political News