สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กบข.ภูมิใจคว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ โดดเด่นด้านธรรมาภิบาล การลงทุนที่ยั่งยืน และการสื่อสารสมาชิก

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร การลงทุน และสื่อสารสมาชิกด้วยการคว้า 5 รางวัลสุดยอดด้านธรรมาภิบาล บริหารจัดการกองทุน การลงทุนที่ยั่งยืน และสื่อสารสมาชิก จากสื่อด้านการเงินและการลงทุนของประเทศอังกฤษและประเทศฮ่องกง

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้ง 5 รางวัลที่ กบข. ได้รับสะท้อนความเชื่อมั่นจากสังคมภายนอกระดับภูมิภาคและระดับโลก ส่งผลย้ำความรู้สึกผูกพัน (Engagement) ภูมิใจ (Proud) และ มั่นใจ (Trust) ในองค์กรจากทั้งคณะกรรมการ กบข. สมาชิก กบข. และพนักงาน

“ทุกรางวัลที่ กบข. ได้รับเป็นทั้งเครื่องยืนยันความสำเร็จในความมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารกองทุนและเป็นความท้าทายที่ กบข. ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อทำลายสถิติความสำเร็จของตัวเอง” นายวิทัย กล่าว

สำหรับประเด็นสำคัญที่ทำให้ กบข. ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัลนั้น นายวิทัย กล่าวว่า เกิดจากผลงานปี 2562 แยกเป็นผลงานเด่น 3 ด้าน ดังนี้

ผลงานเด่นด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วย การสร้างกระแสตื่นตัวด้านธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทยจากการที่ กบข. เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการลงนามร่วมกันในแนวปฏิบัติการระงับลงทุน (Negative List Guideline) ระหว่าง 32 นักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นความร่วมมือสำคัญครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในขณะเดียวกัน กบข. เองยังได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเรื่องธรรมาภิบาลสะท้อนจากคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กบข. มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

ผลงานด้านการลงทุนที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วย การจัดทำ ESG-focused portfolio สำหรับหุ้นไทย การปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่คำนึงปัจจัยลงทุนเพื่อความยั่งยืน การนำปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance) มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินราคาสินทรัพย์และกระบวนการตัดสินใจลงทุน การนำแนวทางบริหารการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของ OECD และ PRI มาประยุกต์ใช้ โดย กบข. มีเป้าหมายต่อเนื่องสำหรับปี 2563 คือการทำให้พอร์ต กบข. มีเฉพาะหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ลงทุนที่ยั่งยืน (100% ESG Portfolio)

Political News