สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มทร.อีสาน ขานรับจ้างงานพร้อมขับเคลื่อนร่วมกับ อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดปฐมนิเทศผู้ได้งานตามโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณะทำงานการจ้างงานภาครัฐ ซึ่ง มทร.อีสาน มีมติร่วมกันในการตอบรับนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เกี่ยวกับการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตอาสาเป็นบัณฑิตสร้างชาติ โดยสาระสำคัญคือนำบัณฑิตทั้งหมด มทร.อีสาน เอง รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นทีมงานในโครงการจ้างงานของ มทร.อีสาน ในเฟสแรกนี้จำนวน 200 กว่าคน ซึ่งต้องยอมรับว่าคณะทำงานของ มทร.อีสาน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือครั้งนี้และเพื่อตอบโจทย์เรื่องผลกระทบจากภัยพิบัติโควิด-19 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย

และในเฟสที่ 2 มทร.อีสาน จะต้องสร้างคนที่ว่างงานเหล่านี้ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งตัวเลขการจ้างงานโดยรวมอาจสูงถึง 4 หมื่นคน (3 เดือน) ในจำนวนนี้อาจมีการจ้างงานในโควตาของ มทร.อีสาน ราว 800 กว่าตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี เพราะ มทร.อีสาน มีนักวิชาการมากมายที่จะมาร่วมกันสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จ เรามีองค์ความรู้และความพร้อมในการสร้างกำลังการขับเคลื่อนงานของประเทศแน่นอน ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้บรรลุผลตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ และเราจะสร้างบัณฑิตของเราให้ดำเนินงานตามภารกิจและตอบโจทย์สถานประกอบการ ขอให้พวกเราทุกคนระดมสรรพกำลังให้เต็มที่ มทร.อีสาน พร้อมสนับสนุนเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการ ขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานทุกท่านประสบความสำเร็จและขอให้มีกำลังใจในการทำงานทุกท่านครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

Political News