สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกา

นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ และนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสักการะพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ศรีลังกา ซึ่ง EXIM BANK ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

Political News