สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

วัดชลประทานรังสฤษดิ์เตรียมพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพ"หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" 5 พ.ย.นี้

          พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)  เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์  เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ งานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ) ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยการสลายสรีระธาตุยึดตามธรรมเนียมพุทธกาล ไม่ใช้ดอกไม้จันทน์ และผู้มาร่วมงานจะนั่งสวดมนต์ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

สำหรับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพและสลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทมหาเถระ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ว่า กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 3-6 พ.ย. ทางวัดเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ ทาน ศีล ภาวนา ฟังอภิปรายธรรม และบวชเนกขัมมะบารมี ถือธุดงควัตรแบบเนสัชชิก อยู่ด้วยอิริยาบถ 3 ยืน เดิน นั่ง เว้นการนอน ระหว่างวันที่ 3, 4 และ 5 พ.ย.นี้ และมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่เพื่อรับรองพระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์และญาติโยมที่จะเข้ามาร่วมงานไว้แล้ว โดยใช้ประโยชน์จากอาคารทุกหลังภายในวัดอย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 30,000 คน

          ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีความประสงค์จะค้าง ได้เตรียมที่พักที่วัดชลประทานฯ ได้ประมาณ 3,000 คน ที่วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไว้รองรับอีก 5,000 คน โดยจัดรถรับ-ส่ง มาร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะบวชหรือจะเข้าร่วมงานและพักค้างคืน ทางวัดได้เปิดให้จองผ่านระบบออนไลน์ https://chonlaprathanrangsrit.wordpress.com/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงขอความร่วมมือจากญาติโยมให้ลงทะเบียนจองล่วงหน้า เพื่อทางวัดจะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับ และขอให้คิดว่าเรามาร่วมบุญ เน้นช่วยตัวเองเป็นหลัก เพื่อช่วยงานบุญจริงๆ ส่วนสถานที่จอดรถนั้น ทางวัดได้จัดสร้างอาคารจอดรถภายในวัด ซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 750 คัน นอกจากนี้ยังจัดสถานที่จอดรถใกล้ๆ เช่น ร.ร.ชลประทานฯ กรมชลประทาน และสนามกอล์ฟชลประทาน ฯลฯ โดยจะมีรถรับ-ส่งจากจุดต่างๆ ดังกล่าว

          พระปัญญานันทมุนี ยังกล่าวถึงการสร้างมหาธาตุเจดีย์เหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์ ว่า เพื่อรองรับพระบรมสารีริกธาตุทั้ง 4 แผ่นดิน และอัฐิธาตุของหลวงพ่อปัญญาฯ เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งประกอบด้วย ปล้องไฉน จำนวน 36 ปล้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดเจดีย์ทรงระฆังมีลักษณะเป็นปล้องๆเรียงต่อกันขึ้นไปและยอดทองคำ 106 บาทเท่าอายุหลวงพ่อ

          นอกจากนี้ ยังมีการตั้งโรงทานเป็นมหาทานบารมี เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน, ผู้อยู่สถานสงเคราะห์ รับรองผู้มาร่วมงานประมาณ 30,000 รูป/คน ทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานจะได้สูจิบัตร หนังสือสวดมนต์และหนังสืออื่นๆ ที่ทาง วัดได้จัดเตรียมไว้ เช่น คำสอนในพระพุทธศาสนา จดหมายเหตุดอกไม้ในใจ ประทีปแห่งปัญญา  พุทธภาษิตจากธรรมบท เป็นต้น

  “นับตั้งแต่พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ) หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ มรณภาพ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2550 ทางวัดได้เก็บสรีระของหลวงพ่อไว้ให้ญาติโยม ศิษยานุศิษย์และผู้ที่มีความเลื่อมใสได้สักการะ โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาได้จัดพิธีบุญกุศล ตามแนวคิดและปณิธานของหลวงพ่อทั้งในเรื่องการสั่งสมความดี (บุญ) นำความสุขมาให้ การเข้าวัดวันอาทิตย์ ชีวิตเป็นสุข หรือเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา รวมทั้งการให้ทุกคนได้ประพฤติธรรมโดยตัดส่วนเกิน เจริญส่วนขาด สำหรับช่วงสุดท้ายนี้ ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ย. จะมีการจัดกิจกรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นปฏิบัติบูชากับหลวงพ่อปัญญาฯ”  พระปัญญานันทมุนี กล่าว

กำหนดสลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทะ มีดังนี้

          วันที่ 3 พ.ย. จะมีมหาทานบารมี ด้วยการถวายภัตตาหารเช้าและเพล แด่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา นักเรียนชลประทานสงเคราะห์และศูนย์สงเคราะห์ทุกศูนย์หน้าวัดชลประทานรังสฤษฏ์

          วันที่ 4 พ.ย. ร่วมแสดงกตัญญูกต เวทิตาคุณ โดยเคลื่อนสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ขึ้นตั้ง ณ จิตกาธาน หน้าโรงเรียนพุทธธรรม  และจะมีการแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง "วันเวลาเปลี่ยน แต่ปณิธานไม่เปลี่ยน" โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การอภิปรายธรรมเรื่อง "ปัญญานันทมหาเถระ : แม่ทัพธรรม แม่ทัพโลก" โดยพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดอตัมมยตาราม สหรัฐอเมริกา แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง อดีต รมช.ศึกษาธิการ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  รวมถึงการแสดงความเพียรเจริญจิตภาวนาในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง โดยไม่นอนหรือเอนกายทั้งคืน

          วันที่ 5 พ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ ศาลาโรงเรียนพุทธธรรม เวลา 17.30 น. และในเวลา 22.00 น. ร่วมสลายสรีรธาตุ : จุดประทีปประกาศสัจธรรม

          วันที่ 6 พ.ย. เชิญอัฐิธาตุ สถิต ณ มหาเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์.

 

Political News