สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

KTIS ชูรายได้ขายไฟฟ้าไตรมาสแรกโต83%

กลุ่ม KTIS เปิดผลประกอบการไตรมาสแรกปี 61 รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 8.4% โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นถึง 82.7% จากการเปิดเดินเครื่องครบทุกโรงและขายไฟฟ้าได้ตลอดทั้งไตรมาส เผยแม้ปริมาณอ้อยและน้ำตาลของกลุ่ม KTIS ปีนี้จะสูงกว่าปีก่อน แต่ราคาน้ำตาลลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ 

                นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในไตรมาสแรกปี 2561 (มกราคม – มีนาคม 2561) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,157.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323.5 ล้านบาท หรือ 8.4% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,833.8 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิไตรมาสแรกปีนี้ 86.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในช่วงต้นปีนี้ต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อนอย่างมาก

                “การเพิ่มขึ้นของรายได้ในไตรมาสแรกปีนี้ เป็นผลมาจากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูหีบปี 60/61 มากกว่าปีก่อน ทำให้ผลิตน้ำตาลได้ปริมาณมากขึ้น และวัตถุดิบซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ธุรกิจต่อเนื่องมีผลผลิตที่มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในด้านการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 82.7% ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว” นายณัฎฐปัญญ์ กล่าว

                สำหรับรายได้จากสายธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย เพิ่มขึ้น 7.9% เนื่องจากราคาขายเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณการขายจะลดลงเล็กน้อย ส่วนสายธุรกิจน้ำตาล รายได้เพิ่มขึ้น 4.7% จากปริมาณการขายน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น และสายธุรกิจเอทานอล รายได้ลดลง 18.7% จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง

นายณัฎฐปัญญ์ กล่าวด้วยว่า ผลผลิตอ้อยของฤดูการผลิตปี 2560/2561 ซึ่งขณะนี้เกือบจะปิดหีบทั้งหมดแล้ว กลุ่ม KTIS มีอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า 11.34 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้กว่า 11.59 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้น 23.1% จากปีก่อนที่ได้น้ำตาล 9.4 ล้านกระสอบ

Political News