สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ธนาคารออมสิน ร่วมประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลก

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะกรรมการและรองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสถาบันธนาคารออมสินโลก(WSBI) ระดับทวีปเอเชีย "2019 WSBI Asia Regional Group Meeting"

โดยมี นายคริส ดีนูส กรรมการผู้จัดการสถาบันธนาคารออมสินโลก เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก ซึ่งมีกว่า 80 ประเทศ 120 ธนาคาร สำหรับการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อการประชุม "Women and Finance" มุ่งลดช่องว่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้หญิง / ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับผู้หญิง / การให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้หญิง และการให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานระดับสากล (Global Supply Chain) เนื่องจากในประเทศกัมพูชา มีเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงมากถึง 61% แต่ด้วยมาตรฐานทางสังคมทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชาย สำหรับการประชุมดังกล่าว สถาบันธนาคารออมสินโลก ร่วมกับ ธนาคารแคมโบเดีย โพสแบงก์ (Cambodia Post Bank) จัดขึ้น

ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562

Political News